AVG - privacy binnen het Sociaal Domein

Inschrijven
De privacyvraagstukken die typerend zijn voor de AVG in het sociaal domein.
Inleiding
Inleiding

Een praktische en interactieve cursus die in een dagdeel stilstaat bij de privacyvraagstukken die typerend zijn voor het sociaal domein.

In de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt van gemeenten verwacht dat zij integraal werken. Hoe verhoudt zich dit tot de privacywet? Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng van casussen en vragen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers binnen het sociaal domein, uitvoerders binnen het sociaal domein, leden van wijkteams.

Programma
  • korte uitleg privacywet AVG en opdracht van de wetgever aan de gemeenten in het sociaal domein
  • privacy bepalingen in specifieke wetten/grondslag voor verwerking van persoonsgegevens voor de gemeente
  • spanningsveld en rapporten van de Autoriteit Persoonsgegevens/gebruik van zelfredzaamheidsmatrix en uitvraag van gegevens
  • omgaan met toestemming
Werkwijze
De cursus is interactief met een algemeen, klassikaal gedeelte. Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng en discussie.
Resultaat
Je weet wat de AVG op hoofdlijnen inhoudt
Je weet wat de Uitvoeringswet is
Je weet welke specifieke privacy bepalingen in de materiewetten staan
Je weet hoe je een privacyvraagstuk herkent in de uitvoering van deze wetten
Je weet wat je moet doen met een privacyvraagstuk
Je weet waar de grootste risico’s zitten
Je weet hoe je moet omgaan met toestemming en wanneer gegevens gedeeld kunnen worden
Cursus
Vragen?
Ronald Ducaneaux
Neem contact op met onze programmacoördinator.