Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
13-11-2023
2 dagen
Utrecht
€996,00
Andere data en locaties
Na deze tweedaagse opleiding Risicomanagement ben je op de hoogte van de belangrijkste begrippen van risicomanagement. Op een toegankelijke manier ga je met risicomanagement aan de slag in de praktijk.
Inleiding
Inleiding

De overheid komt nog altijd negatief in het nieuws door onverwachte gebeurtenissen. Budgetten staan de laatste jaren steeds verder onder druk; elk jaar moet er worden bezuinigd. Ook zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen die op de overheid af komen en een hoog risicoprofiel kennen. Denk daarbij aan de komst van de Omgevingswet. Ook zaken als de stikstof of PFAS problematiek hebben grote impact op de overheid.

 

Hoe zorg je ervoor dat er actief gestuurd wordt op risico’s en (effectieve) beheersmaatregelen? Professioneel risicomanagement is daarom een steeds belangrijker thema. Ook in de 'in-control-statement', is goed risicomanagement een noodzakelijke bouwsteen.

Segment biedt je een kwalitatieve tweedaagse opleiding risicomanagement, waarbij je alle noodzakelijke kennis opdoet om je organisatie professioneel te vertegenwoordigen. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, casuïstiek en theorie word je in deze tweedaagse opleiding uitgedaagd, geprikkeld en geholpen om met risicomanagement actief in de organisatie aan de slag te gaan.

circles
Doelgroep
 • (startende) Controllers
 • Risicomanagers
 • Financieel medewerkers en adviseurs
 • Managers
Programma
De volgende onderdelen worden behandeld:
 • Relevante wet- en regelgeving;
 • Waarom risicomanagement bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen;
 • Taken risicomanager;
 • Risicocultuur van de organisatie;
 • Risicobegrippen;
 • Stappenplan implementatie of professionalisering risicomanagement;
 • Rapporteren over risico’s en maatregelen aan de hand van de risico informatiepiramide, de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing;
 • Risicomanagementcyclus;
 • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
Werkwijze

We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang, maken een directe vertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en doen dat als het enigszins kan met specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.

Na afloop van de opleiding kun je:
check
risico’s identificeren, omschrijven en waarderen
check
de kans en impact van risico’s bepalen
check
de keuze bepalen in risicobehandeling (aanvaarden, vermijden, delen of mitigeren)
check
beheersmaatregelen benoemen en de effectiviteit waarderen.
check
de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen bepalen
check
de weerstandsratio bepalen en duiden
check
de risico’s monitoren
check
rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen
check
de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opstellen
check
integraal adviseren over risicomanagement.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina