WNRA: kansen, risico’s en keuzes voor overheidswerkgevers
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Door de Wnra wordt het arbeidsrecht van de publieke sector privaatrechtelijk van aard. Wat betekent deze juridisch omzwaai voor jou als overheidswerkgever in termen van kansen, risico’s en keuze’s voor jouw personele bedrijfsvoering?
Inleiding
Inleiding

In deze workshop voor overheidswerkgevers kijken we vanuit een strategisch perspectief naar de Wnra. Vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering behandelen we de do’s and don’ts die de Wnra voor jouw organisatie met zich brengt.

Wat verandert er, waarmee moet je als organisatie rekening houden en welke keuzes kun je maken? De Wnra biedt kansen om zaken effectiever aan te pakken en te regelen in de organisatie.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor hoofden- en beleidsadviseurs-P&O en arbeidsjuristen die in hun organisatie te maken krijgen met de gevolgen van de invoering van de Wnra op het niveau van strategische personele bedrijfsvoering. 

Programma
U maakt voor uw eigen organisatie een planmatige opzet, waarbij u onder meer de volgende bouwstenen meekrijgt:
  • Van rechtspositieregeling naar cao: welke keuzes moet en kan ik als organisatie maken?
  • Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst: wat betekent dat en wat moet ik daarvoor doen?
  • Van ambtenarenrecht naar burgerlijk arbeidsrecht: hoe implementeer ik de veranderende rechtsfiguren binnen mijn organisatie?
  • Van Awb naar BRv: hoe pas ik mijn proces van besluitvorming daarop aan?
  • Welke andere kansen, risico’s en keuzes biedt het nieuwe ambtenarenrecht?
Werkwijze
Dit is een interactieve workshop.
Bijzonderheden
Deze training wordt alleen in huis verzorgd. Bij de intake inventariseren wij uw specifieke vraagpunten en verwerken die in de aangeboden workshop.
Resultaat
Aan het eind van de workshop:
Beschik je over een stappenplan waarmee je aan de slag kunt om de Wnra vanuit strategisch HR-beleid binnen jouw organisatie te implementeren.
Je weet welke stappen je in dat kader moet gaan zetten en de keuzes die je daarin kunt maken.
Cursus
Docent
Ed van Meer
Cursus
Docent
Ed van Meer
Contact
Vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.