WNRA: Van A naar B in het nieuwe ambtenarenrecht
Eerstvolgende datum:
17-03-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 595,00
In de module ‘Van A naar B’ zetten we haarscherp op een rij wat er allemaal verandert als in 2020 het ambtenarenrecht met de Wnra overgaat naar het privaatrecht. Want je weet hoe het nu is en na het volgen van deze module weet je ook wat er straks voor in de plaats komt. We blijven in deze module bij de hoofdlijnen van de arbeidsrechtelijke begrippen en leerstukken. Die diepen we in onze andere modules verder uit.
Inleiding - WNRA
Van A naar B in het nieuwe ambtenarenrecht
Inleiding - WNRA

Het is zo eenvoudig gezegd: het ambtenarenrecht gaat met de Wnra over naar het privaatrecht, waar het huidige ambtenarenrecht nog deel uitmaakt van het bestuursrecht. Maar realiseer je wel, dat daarmee het gehele juridische begrippenkader verdwijnt dat je tot op de dag van vandaag gebruikt om je vak uit te oefenen. Ook zijn er een aantal leerstukken die in het nieuwe ambtenarenrecht invloed ondergaan van het arbeidsrecht van de marktsector.

Van A naar B in het nieuwe ambtenarenrecht

Denk met name aan reorganisaties en fusies binnen de overheid en arbeidsongevallen en beroepsziekten. Tegelijkertijd gaat ook de gehele rechtspositionele besluitvormingsprocedure op de schop. Verder veranderen alle huidige juridische procedures volledig van kleur. Kortom, er komt met de Wnra veel meer op de overheid en daarmee op jou af dan je wellicht zou denken.

 

Doelgroep

Deze module is geschikt voor iedereen die wil weten wat de belangrijkste veranderingen zijn als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra, waarmee het ambtenarenrecht privaatrechtelijk van karakter wordt.

Programma - Wat verandert er allemaal met de WNRA?
Wnra
  • WNRA, Wat, waarom en hoe?
Karakteristieken van het nieuwe ambtenarenrecht:
  • essentie: van publiek- naar privaatrecht
  • regels van het nieuwe ambtenarenrecht: BW & AW2017
  • de nieuwe ambtenaar en zijn overheidswerkgever
  • belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op rij
  • belangrijkste veranderingen van juridische leerstukken
  • belangrijkste wijzigingen in rechtsbescherming
  • verwachte knelpunten in het nieuwe ambtenarenrecht
  • wat regelt de AW 2017?
  • ‘The Big Bang’ op 1 januari 2020.
Werkwijze
De basis van onze lessen ligt in interactief gegeven presentaties over de leerstof. Elke presentatie wordt gevolgd door een andere verdiepende werkvorm. Dat kan zijn casusbehandeling, onderwijsleergesprek, discussie, samenwerkingsoefening, mindmappen, et cetera, afhankelijk van best passend bij de aangeboden leerstof. De docenten verzorgen de lessen aan de hand van casuïstiek uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie.
Resultaat
Je hebt een goed begrip van wat de Wnra voor de uitoefening van jouw vak betekent.
Je kent de belangrijkste veranderingen die samenhangen met de overgang naar een privaatrechtelijk ambtenarenrecht.
Je weet welke rechtsfiguren van het huidige ambtenarenrecht verdwijnen en welke daarvoor in het nieuwe ambtenarenrecht in de plaats treden.
Je hebt goed zicht op de bijzondere eisen die ook in de toekomst aan ambtenaren worden gesteld en waarom.
Je legt de basis om te kunnen beoordelen welke bedrijfsvoeringsprocessen binnen jouw dienst aan de Wnra moeten worden aangepast.
Je hebt een duidelijk beeld van de wijzigingen in besluitvormingsprocessen en rechtsbescherming die met de Wnra de overheid binnentreden.
Je kent de hoofdlijnen van de belangrijkste leerstukken die als gevolg van de Wnra veranderen.
Je inventariseert en begrijpt de met de invoering van de Wnra verwachte knelpunten in de HR- en arbeidsjuridische praktijk binnen overheden.
Je bent bekend met de betekenis en gevolgen van ‘The Big Bang’ die door de Wnra op 1 januari 2020 door de overheid golft.
Je bent goed op de hoogte van het overgangsrecht dat met de Wnra samenhangt.
Je krijgt mee waarom de politie, defensie en de rechterlijke macht van de Wnra zijn uitgesloten en wat dit betekent voor de overheidspraktijk.
Cursus
Docent
Ed van Meer
Cursus
Docent
Ed van Meer
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
In huis
We organiseren deze cursus/workshop ook graag bij jou in huis. Voordeel daarvan is, dat wij het niveau van de cursus/workshop kunnen aanpassen aan de groep. Bel voor een inhuisofferte met inhuiscoördinator Joke Tarhan op 033 - 434 50 85.