Tijdig feedback geven en correct ontvangen
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Door vooral veel te oefenen in de training neemt je professionele houding toe.
Inleiding
Inleiding

Dat feedback nodig is in een professionele omgeving weet iedereen. Vaak is men bij het geven van feedback bezorgd om de relatie met de ander. Dat is inderdaad een risico wanneer je alleen iets zegt over het functioneren van de ander.  

Minder kwetsbaar wordt het wanneer je iets zegt over je eigen behoeften en wensen en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Door aan te geven aan de ander hoe die je zou kunnen helpen om je doelen te bereiken. Dan is het een opening voor een (feedback-) gesprek. 
Feedback: los van oordelen en aannames.

Doelgroep

Iedereen die samenwerkt, leiding geeft of service verleent aan klanten. Kortom, iedereen die contact heeft met anderen.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Korte opfris communicatietheorie
  • Regels voor feedback (geven en ontvangen)
  • Voetangels en klemmen
  • Persoonlijke ervaringen en uitdagingen
  • Oefenen
  • Individuele voornemens.
  • Verschil tussen feedback en aanspreken
Werkwijze
  • De training is gebaseerd op het opdoen van leerervaringen. De regels voor het geven en ontvangen van feedback worden kort uiteengezet, waarna het oefenen begint. Alle deelnemers komen aan bod, zowel bij het geven als het ontvangen van feedback. Eigen kracht en ontwikkelpunten worden belicht en door middel van feedback besproken.
  • Een professionele trainingsacteur zorgt op natuurgetrouwe wijze naast de trainer voor optimale leermogelijkheden.
Bijzonderheden
Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden). Het aantal trainingsmogelijkheden is onbeperkt. Daarbij is maatwerk ons specialisme.
Na afloop ben je in staat:
De regels te kennen voor het geven en ontvangen van feedback
Gedrag in objectieve termen kort en bondig te beschrijven
Het onderscheid tussen waarnemen en oordelen te illustreren met voorbeelden
De behoeften van anderen bij het geven/ontvangen van feedback te herkennen
Het belang van het geven en ontvangen van feedback te onderkennen
Hun eigen valkuilen in communicatie te herkennen en weten hoe hiermee om te gaan.
Cursus
Contact
Coosje Vink
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Wachtlijst