Verwijdering inboedels bij woninguitzetting
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In iedere gemeente komt het voor dat de inboedel op straat komt te staan als een familie gedwongen wordt haar woning te verlaten. Maar hoe ga je hier als gemeente mee om? Hoe moet je bijvoorbeeld de inboedel verwijderen, meevoeren of bewaren? In deze cursus bieden we je de antwoorden.
Doelgroep

Medewerkers bestuursdienst, medewerkers handhaving, medewerkers belast met de toepassing van APV en medewerkers van de afdeling of dienst openbare werken van gemeenten die belast zijn met het daadwerkelijk verwijderen, meevoeren en bewaren van de inboedel.

Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst
Programma
 • Overzicht van partijen die zijn betrokken bij een ontruimingsactie
 • Hoe kan ontruiming worden voorkomen?
 • Instrumenten die gemeenten hebben om handhavend op te treden
 • Toepassing van (preventieve) bestuursdwang
 • Daadwerkelijk effectueren van bestuursdwang:
 • Meevoeren van inboedel
 • Welke zaken moeten worden meegevoerd en welke kunnen worden vernietigd
 • Maken van een proces-verbaal
 • Bewaren van inboedel
 • Kostenverhaal
 • Invorderingsprocedure.
Werkwijze
Hoewel ook de juridische aspecten aan de orde komen, ligt de nadruk op het geven van praktische handvatten.
Resultaat
Je krijgt inzicht in de juridische mogelijkheden die je als gemeente hebt om handhavend op te treden als de inboedel op de openbare weg (dreigt te) worden geplaatst nadat bewoners hun huis zijn uitgezet
Daarnaast heb je praktische handvatten om de inboedel te verwijderen, mee te voeren en te bewaren.