AVG voor burgerzaken

Inschrijven
Wat is er vanaf 25 mei veranderd voor Burgerzaken, en is die AVG ook voor van belang voor onze afdeling?
Inleiding
Stel jij jezelf ook telkens de volgende vragen:
Inleiding

De aanpassing van de regelgeving voor de BRP naar aanleiding van de invoering van de AVG betekent dat de AVG nu ook geldt voor de gegevensverwerking in de BRP. Burgers kunnen zich dus beroepen op de bepalingen in de AVG. Zelfs al wijken die bepalingen af van de huidige Wet BRP. 

Stel jij jezelf ook telkens de volgende vragen:
  • Wat is er vanaf 25 mei veranderd voor Burgerzaken?
  • Ís die AVG ook van belang voor onze afdeling?
  • Moeten de processen daar ook aangepast worden?
  • Wát is een datalek, en wat moet Burgerzaken daar mee?

Antwoord op deze vragen, en nog veel meer, krijg je tijdens het college 'Burgerzaken voor AVG'

Doelgroep

Beleidsmedewerkers Burgerzaken, privacy- en gegevensbeheerders BRP, specialisten BRP en Burgerlijke Stand.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Korte uitleg van de AVG, aanpassings- en uitvoeringswet AVG
  • Datalekken
  • Het verwerkingenregister en inventarisatie gegevensverwerkingen
  • Gevolgen voor de processen van Burgerzaken: BRP, Burgerlijke Stand, Verkiezingen, Paspoorten, Rijbewijzen, enz.
Werkwijze
  • De cursus biedt volop de ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen en uit te wisselen. Je kunt ook praktijkgerichte casussen en casussen aandragen. Stuur deze uiterlijk 2 weken voor de cursus AVG voor Burgerzaken naar Segment.
Bijzonderheden
Wil je binnen de eigen gemeente een groep medewerkers laten informeren over de AVG, neem dan contact met ons op, dan plannen we dit college graag met je in!
Resultaat
Met deze cursus krijg je in het kort inzicht in de belangrijkste bepalingen van de AVG en de gevolgen voor Burgerzaken.
Je krijgt ook inzicht in de wijzigingen in processen van Burgerzaken en de werkzaamheden die als gevolg van de AVG uitgevoerd moeten worden.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Neem contact op met onze prorgrammacoördinator!