Werkatelier voor raadsleden - De rol van de gemeenteraad in de Omgevingswet
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Helderheid over de rol van de gemeenteraad ten aanzien van de omgevingswet. Een workshop georganiseerd in samenwerking met AM Landskab.
Écht samen stad maken
Écht samen stad maken

De nieuwe Omgevingswet komt als geroepen. Raadsleden geven aan dat zij knelpunten ervaren bij het vooruithelpen van burgerinitiatieven. Ook de legitimiteit en het draagvlak van participatie- en ontwerpprocessen stelt raadsleden voor veel vragen. Daarom dit Werkatelier voor raadsleden. 

Dit werkatelier wordt in samenwerking met Anne-Mette Andersen georganiseerd. Zij ondersteunt met haar bureau AM Landskab gemeenten in participatie- en ontwerpprocessen. Zij introduceerde daarbij onder andere de 'driehoekswerkvorm', initiatiefnemer, ambtenaar en raad.

Anne-Mette schrijft ook blogs.

Klik hier voor 3 TIPS voor raadsleden! Werken in de geest van de Omgevingswet.

 

 

                                                 

 

De initiatiefnemer krijgt in de nieuwe Omgevingswet de centrale rol. Hiermee speelt de Omgevingswet in op de ontwikkelingen in de samenleving.

 

Een initiatief beperkt zich niet tot één domein, laat staan tot één afdeling. Daarom wordt er met de nieuwe Omgevingswet integraal gewerkt; zowel binnen de organisatie als in raad en college. Het betrekken van een breed veld aan partijen ‘buiten’ de organisatie, zoals GGD, Waterschap, ontwikkelaars en belangenverenigingen bij het maken van een gemeentelijke omgevingsvisie hoort de normaalste zaak van de wereld te worden, waarbij vanzelfsprekend nauw samengewerkt wordt met de inwoners.

Wanneer komt de gemeenteraad in beeld?
De ervaring leert dat bij elk proces wel één partij achterblijft of achtergesteld wordt en dat dit vaak de gemeenteraad blijkt te zijn. Het Werkatelier richt zich op gemeenteraden die zich graag willen verdiepen in hun nieuwe rol, en die beseffen: de rol van raadslid wordt écht anders: verbinding zoekend, minder controlerend en meer kaderstellend.

 

Doelgroep

Gemeenteraadsleden.

Programma
Brede scope in twee avonden. Je krijgt antwoorden op:
  • wat is de nieuwe rol van de gemeenteraad volgens de ambities van de Omgevingswet?
  • wat doet de raad al en wat wordt anders?
  • hoe ziet de raad zijn rol in het maken van de gemeentelijke Omgevingsvisie?
Maatwerk
  • Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte per gemeente vindt er een voorbereidend gesprek plaats. Hierin bespreken we ook de eventuele eigen casussen. Wil je een aangepast programma voor een hele dag, een dagdeel, een avond, een zaterdag? Ook dat is mogelijk.
Werkwijze
We maken onder meer gebruik van ‘communiceren met beelden’ in combinatie met verschillende andere communicatietechnieken. Hierdoor ontstaat een dynamische dialoog en kan in korte tijd veel resultaat worden geboekt.
Resultaat
Duidelijkheid over de nieuwe rol van de gemeenteraad volgens de ambities van de Omgevingswet.
Inzicht in datgene wat de raad al doet en wat er gaat veranderen.
Verheldering van de mogelijkheden van de raad om vorm te geven aan de gemeentelijke Omgevingsvisie.
Cursus
Docent
Anne-Mette Andersen
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst