Kerninstrumenten Omgevingsvergunning
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
De omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. Deze cursus gaat over de Omgevingsvergunning.
Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Juridisch medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
In de nieuwe omgevingswet wordt de Wabo- omgevingsvergunning verder uitgewerkt. Mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt de nieuwe regeling van de omgevingsvergunning in het omgevingsrecht uitgelegd. Aan de orde komen onder meer:
  • Vergunningvereiste;
  • Toepassing en bereik;
  • Toetsingskader en afwijkingsmogelijkheden;
  • Rechtsbescherming;
  • Toezicht en Handhaving;
  • Vertrouwen en gedrag.
Resultaat
De deelnemers weten wanneer de omgevingswet een vergunning vereist. Ook is duidelijk hoe de aanvullende bevoegdheid mag worden gehanteerd. De rechtsbescherming voor de omgeving is behandeld.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst