Kerninstrumenten Omgevingsvisie
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
De omgevingswet dekt met één set van zes kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. Deze cursus gaat over kerninstrument Omgevingsvisie.
Inleiding
Inleiding

De omgevingswet dekt met één set van zes kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Plan of Programma, de Decentrale regels, de Algemene Rijksregels, de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. 

In deze cursus wordt ingegaan op de omgevingsvisie. De omgevingsvisie voorziet in de samenhang van beleid op strategisch niveau: het is een integrale, lange termijn visie van een bestuursorgaan.

Doelgroep

Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Programma
Uitgelegd wordt inhoud werking en reikwijdte van omgevingsvisie aan de hand van belangrijke uitgangspunten van de nieuwe wet (uitnodigingsplanologie en vertrouwen). Onderwerpen zijn:
  • Doel van de omgevingsvisie;
  • Globale inhoud;
  • Toepassing en reikwijdte;
  • Vertrouwen en gedrag;
  • Binding en doorwerking.
Resultaat
De deelnemers kennen het wettelijk kader van de omgevingsvisie.
Toepassing en het bereik van de omgevingsvisie zijn helder.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Wachtlijst