De actualiteiten van IPR in de praktijk
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Actief aan de slag onder leiding van Henk Vat! Direct op de hoogte van de actuele wijzigingen die in de afgelopen tijd van kracht zijn geworden.
Inleiding
Inleiding

Actief aan de slag onder leiding van Henk Vat!

 • Direct op de hoogte van de actuele wijzigingen die van kracht worden
 • Grip op de veranderingen in uw werkzaamheden
 • Oefenen met realistische praktijkopdrachten
 • Concreet antwoord op uw praktijkvragen
 • De theorie wordt helder door praktisch aan de slag te gaan. 

Leer vlot en praktisch met de laatste wijzigingen om te gaan in 3 dagdelen onder leiding van Henk Vat.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die in de frontoffice dan wel backoffice buitenlandse rechtsfeiten en –handelingen dienen te beoordelen en die bij het verrichten van burgerlijke stand werkzaamheden vreemd recht moeten toepassen. De workshop is bedoeld voor ervaren medewerkers die de ‘oude’ situatie goed beheersen.

Programma
 • De workshop bestaat uit 3 dagdelen waarvan dag 1 (hele dag) van 09.15 tot 16.30 uur en een dagdeel (halve dag) na een praktijkleerperiode van tenminste 4 weken.
Workshop dag 1
 • De dag start met een rondgang langs de actualiteit. U wordt face-to-face uitgedaagd een aanpak te formuleren op een concrete situatie. Aan de hand van de geschetste situaties komt de theorie aan de orde. Vervolgens wordt aan de hand van verworven inzichten vastgelegd welke gevolgen de veranderingen hebben voor het dagelijks werk.
 • In de middag worden nieuwe praktijksituaties ter tafel gebracht en in sub-groepen behandeld. Uitkomsten worden onder leiding van de docent, Henk Vat, plenair teruggekoppeld en verwerkt in een stappenplan dat in alle situaties geldt als uitgangspunt.
 • Toepassing van het stappenplan vormt de basis voor de praktijkleerperiode. Iedere deelnemer geeft bij de afronding van de 1e dag de persoonlijke focus aan. Op basis van de persoonlijke focus krijgt u een praktijkopdracht mee.
Praktijkleerperiode
 • Tijdens de praktijkleerperiode gaat u op uw eigen werkplek aan de slag volgens het stappenplan met de kennis die u heeft opgedaan tijdens de workshop en uw praktijkopdracht.
Workshop dag 2
 • Tijdens het 3e dagdeel worden de uitkomsten van de praktijkopdrachten besproken en gedeeld
Voorbereiding
U krijgt de gelegenheid voorafgaand aan de workshop eigen casuïstiek aan te leveren die in de workshop behandeld wordt. Tenminste twee weken voor uitvoering ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Bijzonderheden
LET OP: deze workshop vervangt de driedaagse cursus Internationaal Privaatrecht niet.
Resultaat
Je kunt aangeven welke wijzigingen er zijn met betrekking tot het Internationaal Privaatrecht en welke gevolgen deze hebben voor je werkzaamheden
Je kunt verantwoord en doelbewust gebruik maken van de beschikbare informatiebronnen en communicatiemiddelen
Je kunt de gevolgen van de wijzigingen in jouw dagelijks handelen op correcte en systematische wijze toepassen.
Daarnaast heb je meer zelfvertrouwen en plezier in de toepassing van het Internationaal Privaatrecht.
Cursus
Wachtlijst