Raad en Daad - 'Financieel onderbouwen'
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
Van moties en amendementen.
Inleiding
Inleiding

Verwerpt het college ook weleens jouw voorstellen met de mededeling dat het 'boekhoudkundig niet mogelijk is'? En vraag je je wel eens af waarvoor de reserves van een gemeente benut kunnen worden? 

Deze module kan gecombineerd worden met de module 'Moties en amendementen, hoe schrijf ik die?'

circles
Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • De begroting van de gemeente nader bekeken
  • weerstandsvermogen en risico’s
  • de jaarrekening van de gemeente nader bekeken
  • de controleverklaring en het verslag van de accountant.
Resultaat
check
Na het volgen van deze module ben je in staat om je moties en amendementen beter fnancieel te onderbouwen.
check
Je weet welke dekkingsvoorstellen bij welke kosten ingezet kunnen worden en je hebt meer zicht op je reserves en voorzieningen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina