Raad en Daad - 'Begroting en rekening'
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Nader bekeken.
Inleiding
Inleiding

De begroting en de jaarrekening van je gemeente hebben een belangrijke functie als het gaat om jouw kaderstellende en controlerende rol als raadslid. Beide documenten zijn meestal omvangrijke boekwerken. 

In deze module bekijken we de documenten van de planning-en-controlcyclus vanuit jouw rol als raadslid. Welke onderdelen zijn nu van belang voor je? Waar vind je nu de juiste informatie in deze boekwerken? En wat vertelt deze informatie jou?

circles
Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • De begroting van de gemeente nader bekeken
  • weerstandsvermogen en risico’s
  • de jaarrekening van de gemeente nader bekeken
  • de controleverklaring en het verslag van de accountant.
Resultaat
check
Na het volgen van deze module ben je in staat om de begroting en jaarrekening van je gemeente sneller te doorgronden.
check
Je weet ook welke informatie voor jouw rol als raadslid van belang is.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina