Het WAT en het HOE van Leerlingenvervoer

Inschrijven
In deze cursus leer je alles over de actuele toepassing en praktische uitvoering van het Leerlingenvervoer.
Inleiding
Inleiding

Het regeerakkoord beschrijft de nieuwe plannen van het kabinet. De gevolgen van passend onderwijs zijn merkbaar, en het effect op het leerlingenvervoer ook. De invoering van de Jeugdwet en de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden en grensgevallen tussen Jeugdwet en leerlingenvervoer worden zichtbaar.

Verder is er een grote stroom van jurisprudentie over leerlingenvervoer, m.b.t. de verwachte inzet van ouders, het vervoer van hoogbegaafden, het berekenen van afstanden en wanneer er een beroep mag worden gedaan op de hardheidsclausule. In dit college komt dit alles uitgebreid aan de orde.

Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Bel onze programmacoördinator!
Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het leerlingenvervoer.

Programma
Landelijke ontwikkelingen
 • Landelijk beleid
 • Recent onderzoek naar leerlingenvervoer in Nederland
 • De belangrijkste uitspraken van rechtbanken en Raad van State van de afgelopen periode
Jeugdwet en leerlingenvervoer
 • Wat valt onder de Jeugdwet en wat onder het leerlingenvervoer
 • Leerlingenvervoer en onderwijszorglocaties
Financiële aspecten leerlingenvervoer
 • Bezuinigingen op het leerlingenvervoer, wat kan en wat mag?
 • Efficiënter gebruik van het vervoer
 • Drempelbedrag en eigen bijdrage in het vervoer
 • Terugvorderen van onterechte vergoedingen
Specifieke vraagstukken rond het leerlingenvervoer
 • Actuele jurisprudentie over het leerlingenvervoer van hoogbegaafden
 • Wat mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 • Dichtstbijzijnde school
 • Vervoer van asielzoekerskinderen
 • Wanneer moet de hardheidsclausule worden gebruikt?
 • Passend onderwijs en leerlingenvervoer
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Bijzonderheden
Ben je meer geïnteresseerd in de uitvoering en praktische toepassing, dan is voor jou de cursus 'Actualiteitencollege Leerlingenvervoer' de beste keuze!
Resultaat
Na afloop van het actualiteitencollege heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen en de actuele jurisprudentie in het leerlingenvervoer.
Docent
Jeroen Peters