Opfrisdag Participatiewet
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Terug naar de basiskennis van de WWB: de belangrijkste onderdelen op hoofdlijnen behandeld.
Inleiding
Inleiding

De uitvoering van de Wet werk en bijstand vraagt om doorlopende aandacht. Er verandert zo veel en zo vaak, dat de basis soms uit het oog wordt verloren.

Tijdens deze opfrisdag gaan we terug naar de basiskennis van de WWB: 'Hoe zit het ook al weer?'. De belangrijkste onderdelen van de wet worden op hoofdlijnen behandeld.

Doelgroep

Consulenten/klantmanagers, handhavers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers.

Programma
We behandelen de volgende onderwerpen:
 • Recht op bijstand:
 • Rechthebbenden;
 • Uitsluitingsgronden;
 • Domicilie.
 • Voorliggende voorzieningen
 • Bijzondere bijstand
 • Middelen: inkomen en vermogen
 • Vorm van de bijstand
 • Aanvraag, ingangsdatum en betaling
 • Verplichtingen en afstemming
 • Opschorting, herziening, intrekking, beëindiging
 • Terugvordering en verhaal.
Resultaat
Na deze cursus heb je de basiskennis van de WWB weer scherp op het netvlies.
Cursus