Gemeentefinanciën voor niet financiële medewerkers
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Financiële kennis is noodzakelijk voor alle leidinggevenden en beleidsadviseurs bij gemeenten. Heb jij al grip op je financiën?
Inleiding
Inleiding

Financiën is een van de belangrijkste zaken waar binnen een gemeente op gestuurd wordt. Als je hiervoor verantwoordelijkheid wilt kunnen dragen is het nodig 

om inzicht te hebben in de financiën van de gemeente en de P&C-cyclus. Om deze kennis op te doen hebben wij deze tweedaagse cursus ontwikkeld.

Cursus
Docent
Petra Krom
Goed beoordeeld!
Diverse gemeenten hebben deze cursus in huis laten uitvoeren. De reacties zijn unaniem positief. Deelnemers roemen de docent en de helderheid van de lesstof.
Wachtlijst
Doelgroep

Beleidsmedewerkers, leidinggevenden en andere niet-financiële medewerkers die binnen hun werkzaamheden in aanraking komen met gemeentefinanciën en de (documenten in de) P&C-cyclus. Voorkennis van (gemeente)financiën is niet vereist.

Programma
Gemeente en Financiën
  • Welke gelden ontvangen we als gemeente? Wat zijn algemene middelen en wat zijn specifieke middelen? Wat is het verschil tussen structurele uitgaven en incidentele uitgaven?
De P&C-cyclus
  • Welke documenten maken deel uit van de P&C-cyclus? Wie stelt welke documenten vast? Wanneer moeten deze documenten opgesteld zijn?
De begroting en rekening van een gemeente nader bekeken
  • Hoe zijn de begroting en rekening van een gemeente opgebouwd? Wat is het BBV? Welke onderdelen van de rekening zijn voor mijn functie als beleidsmedewerker belangrijk?
De balans van de gemeente
  • Hoe ziet de balans van de gemeente er uit? Wat zijn activa en passiva? Wat is het verschil tussen reserves en voorzieningen? Waar staan mijn risico opgenomen?
Wie, wat en waar
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen een gemeente? Wat voor informatie moet er opgenomen worden in de financiële onderbouwing van een beleidsvoorstel? Waar kan je deze informatie vinden?
Het maken van voorstellen
  • Wat is het verschil tussen een dekkingsvraagstuk en een financieringsvraagstuk? Welke dekkingsvoorstellen kan je wanneer inzetten?
  • Wanneer kan je bestemmingsreserves inzetten?
Budgetten en kredieten
  • Wat is het verschil tussen een investering en een kostenpost? Welke financiële consequenties vloeien er voort uit investeringen? Welke dekkingsvoorstellen passen hierbij?
Controlemechanismen
  • Welke controlemechanismen kent het college en de raad? Wie mag welke toepassen? Hoe hebben deze invloed op onze werkzaamheden?
Werkwijze
We wisselen theorie af met veel praktische opdrachten. Voorafgaand aan de cursusdag kun je specifieke vragen voorleggen aan de docent.
Resultaat
Na het volgen van de cursus ben je in staat om de financiële begrippen toe te passen in je eigen situatie, kun je verantwoordelijkheid nemen voor het proces van Planning & Control en het beheer van de eigen budgetten.
Ook kun je optreden als gesprekspartner van financiële specialisten en kun je financiële onderbouwing leveren bij je eigen voorstellen.