Praktijkdag Jeugdhulp en het (Passend) Onderwijs

Inschrijven
Krijg inzicht in en praktische handvatten voor het Gemeentelijk Jeugdbeleid en het (Passend) Onderwijs!
Inleiding
Inleiding

Door de invoering van Passend Onderwijs en de Jeugdwet moet er op lokaal en regionaal niveau worden samengewerkt tussen onderwijs en gemeenten. Passend Onderwijs is al op 1 augustus 2014 ingegaan en sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp aan jongeren en ouders.

Gemeenten moeten integraal beleid ontwikkelen en maatwerk bieden. Het beleid voor Passend Onderwijs en de Jeugdwet moet op elkaar worden afgestemd. In deze cursus gaan we in op hoe je dit kunt doen.

Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Bel onze programmacoördinator.
Doelgroep

(Beleids)medewerkers Onderwijs, leerplichtambtenaren, (beleids)medewerkers Jeugdbeleid, leidinggevend en afdeling Onderwijs en Welzijn, zorgcoördinatoren en directeuren en coördinatoren samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Programma
Het wettelijk kader
 • De Wet passend onderwijs
 • De Jeugdwet
 • De positie van de gemeente binnen Passend Onderwijs en de positie van het onderwijs binnen de Jeugdwet
 • Grenzen met andere wetten zoals de Wet langdurige zorg en de Participatiewet.
Relatie Jeugdbeleid en Passend Onderwijs
 • Preventief Jeugdhulp binnen Passend Onderwijs
 • Rol CJG binnen Passend Onderwijs
 • Wat kan en mag je van het onderwijs verwachten?
 • Wat kan en mag je van het Gemeentelijk Jeugdhulp verwachten?
 • Financiële stromen
Belangrijke thema's
 • Dyslexie
 • Integraal arrangeren
 • Onderwijs-zorgarrangementen
 • Vervoer van leerlingen naar school en/of Jeugdhulp
 • Privacy tussen onderwijs en jeugdzorg
 • Praktijkvoorbeelden
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Door gebruik te maken van verschillende casussen kun je de verworven kennis direct toepassen in de dagelijkse praktijk.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen en de praktische uitvoering van gemeentelijk Jeugdbeleid en Passend Onderwijs.
Docent
Jeroen Peters