Rechten en plichten voor de school onder Passend Onderwijs

Inschrijven
Wat zijn de praktische gevolgen van (gerechtelijke) uitspraken voor Passend Onderwijs? Kom het in deze cursus te weten!
Inleiding
Inleiding

In de bijna 4 jaar na de invoering van het Passend Onderwijs zijn tientallen uitspraken gedaan over de eisen die op dit gebied aan scholen kunnen worden gesteld. Deze uitspraken laten zien welke risico’s scholen lopen als zij onjuiste besluiten nemen en aan welke kaders scholen moeten voldoen.

In deze praktische cursus geven we je een overzicht van de uitspraken, gericht op de praktische gevolgen voor een school, bestuur en samenwerkingsverband.

Cursus
contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator!
Doegroep

Rectoren, afdelingsleiders, zorgcoördinatoren, directeuren, intern begeleiders, coördinatoren en medewerkers samenwerkingsverband.
Leerplichtambtenaren
Gemeentelijke beleidsambtenaren onderwijs

Programma
Inleiding
 • De belangrijkste kaders uit de Wet Passend Onderwijs
 • Het nieuwe kabinet en passend onderwijs
Toelating
 • De procedure rond aanmelding en toelating
 • Gronden voor weigering binnen Passend Onderwijs
 • Verplichtingen school bij niet toelaten
 • Waar is het einde van de inspanningsverplichtingen van de school?
Onderwijs
 • Wat voor inspanningen moet een school doen om het onderwijs aan te passen?
 • De eisen aan het ontwikkelingsperspectief
 • Verplichting tot inclusief onderwijs?
 • Wat valt onder Passend Onderwijs en wat valt onder de Jeugdwet?
 • Overleg en afspraken met ouders
Schorsing en Verwijdering
 • Wanneer mag je een leerling schorsen?
 • Wanneer mag je een leerling verwijderen?
Procedures
 • De verschillende juridische procedures en de eisen daaraan
 • De (Bestuurs)rechter of de rechter in kortgeding?
 • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
 • Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
 • Risico’s en kosten van onjuiste besluiten
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. Ook is het mogelijk om voorafgaand specifieke vragen door te geven die we tijdens de cursus zullen beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle genoemde onderwerpen met betrekking tot Passend Onderwijs. Stuur je vragen in door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Praktijkvragen Passend Onderwijs’
Resultaten
In één dagdeel ben je helemaal op de hoogte van de kaders die door juridische uitspraken worden gesteld
en welke gevolgen deze voor scholen hebben.
Bijzonderheden

Deze cursus is ook zeer geschikt om bij u in company te organiseren of deel te laten zijn van een interne studiedag. Neem contact op met onze coördinator in company: Joke Tarhan (j.tarhan@segment.nl) om over de mogelijkheden te spreken.

Docent
Jeroen Peters