Risicomanagement

Inschrijven
In twee dagen op de hoogte van de belangrijkste begrippen en op een toegankelijke manier met risicomanagement in de praktijk aan de slag.
Inleiding
Inleiding

Gemeenten komen nog altijd negatief in het nieuws door onverwachte gebeurtenissen. Professioneel risicomanagement is daarom een steeds belangrijker thema binnen gemeenten. Ook in de ontwikkeling naar een 'in-control-statement', zoals dit is voorzien in 2020, is goed risicomanagement een noodzakelijke bouwsteen

Deze training biedt een stevig fundament om het risicomanagement vorm te geven of om je kennis te vergroten. Je bent in twee dagen op de hoogte van de belangrijkste begrippen en gaat op een toegankelijke manier met risicomanagement in de praktijk aan de slag.

Doelgroep

(Startende) controllers, risicomanagers, financieel medewerkers en adviseurs, managers, projectleiders, projectmedewerkers.

Programma
De volgende onderdelen worden behandeld:
  • Relevante wet- en regelgeving;
  • Waarom risicomanagement bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen;
  • Taken risicomanager;
  • Risicocultuur van de organisatie;
  • Risicobegrippen;
  • Stappenplan implementatie of professionalisering risicomanagement;
  • Rapporteren over risico’s en maatregelen aan de hand van de risico informatiepiramide, de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing;
  • Risicomanagementcyclus;
  • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
Resultaat
Je kunt: -risico’s identificeren, omschrijven en waarderen -de kans en impact van risico’s bepalen -de keuze bepalen in risicobehandeling (aanvaarden, vermijden, delen of mitigeren) -beheersmaatregelen benoemen en de effectiviteit waarderen.
-de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen bepalen -de weerstandsratio bepalen en duiden hiervan -de risico’s monitoren -rapporteren en adviseren over risico’s en beheersmaatregelen -de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opstellen -integraal adviseren over risicomanagement.
Cursus
in huis?
Wil je deze cursus in huis volgen? Dat kan! Neem contact op voor een offerte.