Module Systematiek gegevensverwerking (mbo 4-niveau)
Eerstvolgende datum:
01-06-2021 / 4 dagen
Online
€ 1.299,00
Alle aspecten van gegevensverwerking komen aan bod.
Inleiding
Inleiding

De module Systematiek gegevensverwerking gaat over de systematiek van verwerking van gegevens in de BRP en de registers van de burgerlijke stand. Alle kenmerken van de persoonslijst komen voorbij en er wordt een begin gemaakt met de procedures voor de inschrijving, het actualiseren en het corrigeren. 

Ook de verwerking van RNI-gegevens, het burgerservicenummer, het berichtenverkeer en algemene termen voor de akten en registers van de burgerlijke stand komen aan bod. Wij adviseren je deze module aan het begin van je diplomatraject uit te voeren, omdat er aan de basiskennis wordt gewerkt.

Doelgroep

Medewerkers publiekszaken/burgerzaken die starten met een diplomatraject. Werk- en denkniveau is minimaal mbo+. Je hebt enige kennis van publiekszaken/burgerzaken.

Programma
Programma
 • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van het exameninstituut. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt. Alle eind- en toetstermen worden op een dusdanige manier behandeld dat je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.

 

Alle volgende onderwerpen worden behandeld:

 

 • wat is de BRP
 • hoe werkt schrijven, actualiseren en corrigeren in de BRP
 • wat is een (niet-)ingezetene en de verwerking hiervan
 • wat is een PL en hoe worden deze verwerkt
 • beheerprocessen en GBA- berichtenverkeer.
 • inleiding burgerlijke stand
 • ABS en BABS
 • registers en akten
 • uittreksels en afschriften.
Deze module maakt deel uit uit van de volgende diploma's:
 • Persoonsinformatiemanagement (36 punten, vast aantal modules)
 • Burgerzaken (25 punten, vrije keuze van modules)
Diplomatraject
 • Deze module maakt deel uit van het mbo-4 diplomatraject en is goed voor 2 punten, die 3 jaar geldig blijven. Je doet examen volgens het flextoetssysteem van het exameninstituut. Dit examen bestaat uit gesloten vragen en is zelf in te plannen op een datum en locatie naar keuze. Deelname aan het examen is niet verplicht, je ontvangt sowieso een certificaat van Segment als je alle cursusdagen hebt bijgewoond.
Toetsplan
Bekijk hier het toetsplan. Het toetsplan van de NVVB bepaalt voor een groot deel de inhoud van de module.
Doorlopende leerlijn
Deze module maakt onderdeel van de doorlopende leerlijn BRP-Specialist.
Advies
Wij adviseren je niet alleen deze module altijd te volgen, maar ook om dat aan het begin van je studie te doen. De inhoud van deze module biedt een goede basis om de andere modules goed af te kunnen ronden.
Resultaat
Examen
Je doet examen volgens het flextoetssysteem van de NVVB. Dit examen is zelf in te plannen op een datum en locatie naar keuze.
Certificaat
Na het behalen van het examen ontvang je van de NVVB een certificaat met het behaalde cijfer.
Cursus
Docent
Niels Baggerman
Docent
Henk Vat
Cursus
Docent
Wieke de Boer-Hamstra
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83.