Module Systematiek gegevensverwerking (mbo 4-niveau)
Eerstvolgende datum:
28-01-2020 / 4 dagen
Utrecht
€ 1.499,00
Alle aspecten van gegevensverwerking komen aan bod.
Inleiding
Inleiding

De module Systematiek gegevensverwerking gaat over de systematiek van verwerking van gegevens in de BRP en de registers van de burgerlijke stand. Alle kenmerken van de persoonslijst komen voorbij en er wordt een begin gemaakt met de procedures voor de inschrijving, het actualiseren en het corrigeren. 

Ook de verwerking van RNI-gegevens, het burgerservicenummer, het berichtenverkeer en algemene termen voor de akten en registers van de burgerlijke stand komen aan bod. Wij adviseren je deze module aan het begin van je diplomatraject uit te voeren, omdat er aan de basiskennis wordt gewerkt.

Doelgroep

Medewerkers publiekszaken/burgerzaken die starten met een diplomatraject. Werk- en denkniveau is minimaal mbo+. Je hebt enige kennis van publiekszaken/burgerzaken.

Programma
Programma
  • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van het exameninstituut. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt. Alle eind- en toetstermen worden op een dusdanige manier behandeld dat je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.
Advies
  • Wij adviseren je niet alleen deze module altijd te volgen, maar ook om dat aan het begin te doen. De inhoud van deze module biedt een goede basis om de andere modules goed af te kunnen ronden.
Deze module maakt deel uit uit van de volgende diploma's:
  • Persoonsinformatiemanagement (36 punten, vast aantal modules)
  • Burgerzaken (25 punten, vrije keuze van modules)
Diplomatraject
  • Deze module maakt deel uit van het mbo-4 diplomatraject en is goed voor 2 punten, die 3 jaar geldig blijven. Je doet examen volgens het flextoetssysteem van het exameninstituut. Dit examen bestaat uit gesloten vragen en is zelf in te plannen op een datum en locatie naar keuze. Deelname aan het examen is niet verplicht, je ontvangt sowieso een certificaat van Segment als je alle cursusdagen hebt bijgewoond.
Toetsplan
Bekijk hier het toetsplan. Het toetsplan van het exameninstituut bepaalt voor een groot deel de inhoud van de module.
Doorlopende leerlijn
Deze module maakt onderdeel van de doorlopende leerlijn BRP-Specialist.
Resultaat
Je weet wat een persoonlijst is, hoe deze wordt opgebouwd en wat er op vermeld dient te staan.
Je weet wat de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) inhoudt.
Cursus
Docent
Niels Baggerman
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Cursus
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Docent
Yeter Yen
Cursus
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Docent
Yeter Yen
Cursus
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Docent
Yeter Yen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidingscoördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83.