Lijkbezorging door de gemeente
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
26-11-2024
1 dagdeel
Utrecht
€499,00
Andere data en locaties
Hoe ver gaat de zorg van de gemeente? 
circles

Bij de uitvoering van artikel 21 en 22 Wet op de lijkbezorging - als niemand de lijkbezorging gaat regelen - staan gemeenten voor vele vragen. Welke gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk, de woongemeente, gemeente van overlijden of anders? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Hoe actief of passief moet de gemeente zich opstellen? Hoe ver gaat de zorg van de gemeente? 

 

Wordt de verhuurder in kennis gesteld of zorgt de gemeente ook voor ontruimingen en afhandeling van de nalatenschap? Moet bij de keuze tussen begraven of cremeren de wens van overledene of nabestaanden worden gevolgd? Heeft de gemeente een taak bij de financiële afwikkeling van de nalatenschap? Hoe en op welke erfgenamen kunnen kosten worden verhaald? Behoorlijk wat vragen dus, die we in deze cursus voor je beantwoorden.

circles
Doelgroep

Medewerkers Sociale Dienst en maatschappelijk werk. En iedereen die betrokken is bij lijkbezorging door de gemeente.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • De 3 situaties die zich bij de uitvoering van artikel 21 en 22 Wet op de lijkbezorging kunnen voordoen:
  • Alleenstaande overledene,
  • onmacht
  • of onwil nabestaanden.
 • Verantwoordelijkheden van de gemeente bij de lijkbezorging
 • Welke gemeente is verantwoordelijk (woongemeente of gemeente van overlijden of anders?)
 • Snelheid van optreden (of niet)
 • Huisbezoek
 • Beheersmaatregelen bij huur
 • Beheersmaatregelen bij eigen woning
 • Keuze begraven of cremeren en wens overledene of nabestaanden
 • Financiële afwikkeling, verantwoording, afdracht restant nalatenschap
 • Wel of geen notaris inschakelen
 • Verhaal op erfgenamen, kinderen e.d.
Resultaat
check
Na deze cursus heb je inzicht in de verantwoordelijkheden, de praktische aanpak en de behandeling van praktijkgevallen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina