Dwangsom in de praktijk
Eerstvolgende datum:
15-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Welke eisen worden er gesteld aan een dwangsom? In deze cursus geven we je hier inzicht in.
Inleiding
Inleiding

De last onder dwangsom is een populair bestuursrechtelijk handhavingsmiddel. Veel overtredingen van bijv. de regels van de APV, de bouwregelgeving of het omgevingsrecht lenen zich goed voor de dwangsom als herstelsanctie. Vaak is het opleggen van de last voldoende om de overtreding te beëindigen.

De wet en de jurisprudentie stellen wel zorgvuldigheidseisen aan de dwangsom. Ook gaat het opleggen van een last onder dwangsom gepaard met een omvangrijke administratieve procedure. 

De dwangsom vergt goede rapporten van toezichthouders. Met deze cursus krijg je inzicht in de eisen die aan de dwangsom worden gesteld. De nadruk ligt hierbij op het werken met de last onder dwangsom in de handhavingspraktijk. Je gaat aan de slag met een voorbeeldbeschikking en met voorbeelden van hoe je de hoogte van de dwangsom berekent. Het proces wordt inzichtelijk gemaakt met een stappenplan.

Doelgroep

Handhavingsjuristen, handhavers van o.m. het omgevingsrecht, toezichthouders openbare ruimte

Programma
 • De plaats van de dwangsom in het handhavingsinstrumentarium
 • De beleidsvelden waar de last onder dwangsom vaak wordt gebruikt, o.m.: APV, omgevingsrecht, bouwregelgeving
 • De regelgeving en de jurisprudentie
 • Vormen van dwangsom
 • Preventieve dwangsom
 • Bepalen begunstigingstermijn
 • Bepalen hoogte dwangsom
 • Opstellen beschikking
 • Inrichten van de handhavingsrapportage
 • Verbeuren en invordering dwangsom
 • Stappenplan procedure dwangsom
Werkwijze
De cursus is praktijkgericht. We werken met casussen, die je zelf ook kunt aanleveren. Het leerproces is erg interactief, zodat we een goede basis leggen voor de toepassing van het geleerde in de praktijk.
Bijzonderheden
Voor sommige overtredingen is de last onder bestuursdwang effectiever dan de last onder dwangsom. De cursus Uitvoering bestuursdwang gaat hier uitgebreid op in.
Resultaat
Na deze cursus weet je in welke situaties je de last onder dwangsom het beste kunt toepassen
Je weet welke eisen de wet en jurisprudentie hieraan stellen en kunt inschatten welke vormen van dwangsom het meest geschikt zijn voor welke soort overtredingen
Je kunt een dwangsombeschikking opstellen, de hoogte van de dwangsommen bepalen en je weet hoe je een handhavingsrapportage moet inrichten
Tot slot leer je alle aspecten van de invordering van de dwangsom
Cursus
Docent
Erik van der Steen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst