Beperkingen op onroerend goed
Eerstvolgende datum:
21-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
De rol van de gemeente bij de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); wat moet je echt weten en hoe werkt het in de praktijk.
Inleiding
Inleiding

Een wat minder bekende verplichting van de gemeente is de registratie van een aantal beperkingen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke onroerende zaken (Wkpb). Het doel is om eenvoudig inzicht te kunnen geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Denk hierbij aan monumenten en de wet Erfgoed, het exploitatieplan en de Wetvoorkeursrecht gemeenten, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang.

De Wkpb zorgt dat opgelegde beperkingen door gemeente, provincie, rijk en waterschap digitaal raadpleegbaar zijn door iedereen. Hoe ziet de wet eruit en wat moet er nu wel en wat moet er nu juist niet worden geregistreerd? En wat gebeurt er als hiermee een fout wordt gemaakt? Is de ‘nieuwe’ Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) nog van invloed op de registratie en verstrekking van gegevens? Hoe pakken andere overheden de uitvoering van de Wkpb aan? Deze cursus is de meest concrete en dus de meest praktische cursus op dit gebied.

Doelgroep

Beheerders Wkpb
Medewerkers geo-informatie
Medewerkers monumenten, omgevingsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten
Medewerkers toezicht en handhaving
Medewerkers BAG

Programma
 • Voorstelronde
 • Hoe is het bij u geregeld?
 • Regelgeving
 • Welke beperkingen moeten worden geregistreerd?
 • Casussen en oefening
 • Organisatie en de actieve beheerder
 • De Wkpb en aansprakelijkheid
 • De wkpb en de rechtspraak
 • Vergelijking en inspiratie
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Welke soorten beperkingen op onroerend goed zijn er eigenlijk allemaal?
 • En welke zijn voor de uitvoering van de Wkpb van belang?
 • Wat is relatie met de basisregistraties waaronder het Kadaster en de BAG?
 • Hoe zit het wettelijk systeem in elkaar (Wet, MvT, Aanwijzingsbesluit en Catalogus Wkpb).
 • De organisatie en de taken van de beheerder Wkpb.
 • Aansprakelijkheidsrisico’s rond de Wkpb en ‘lessons learned’ uit rechtszaken.
 • Hoe om te gaan met aanvullende vragen van notarissen en makelaars?
 • Vergelijking van de aanpak van verschillende gemeenten.
Werkwijze
De ervaren docent zal werken met een powerpoint-presentatie, hand-outs en casussen (die in tweetallen worden gemaakt en plenair worden behandeld). De cursus is zo concreet mogelijk en zo ingericht dat de deelnemer na afloop precies weet wat hij wanneer moet doen.
Je krijgt kennis en inzicht in:
het doel van de wet
het systeem van de wet met de onderliggende uitvoeringsregelingen.
het herkennen van beperkingen op onroerend goed die vallen onder de wet.
de taak van de beheerder Wkpb en de organisatie van de registratie.
invloed van de AVG, aansprakelijkheidsrisico’s en lessen uit rechtspraak over de Wkpb.
Cursus
Docent
Michiel de Groote
Contact
Vragen? Neem contact op met onze opleidingscoördinator. 033 - 434 50 80