Leergang goed toezicht - strategische sturing op langetermijneffectiviteit
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
Utrecht
€ 2.475,00
Gemeentelijk veiligheidsbeleid: wat is jouw strategie?
Toezicht ontwikkelt zich.
Ontwikkel mee!
Toezicht ontwikkelt zich.

Heeft jouw gemeente een gedegen veiligheids- en leefbaarheidsbeleid met een duidelijke strategie? Een strategie met niet alleen meer mensen en maatregelen, maar ook met meer kwaliteit, risicogerichtheid en effectiviteit? Speciaal voor de ambtelijke/bestuurlijke laag binnen de gemeente biedt Segment het programma ‘Goed toezicht - strategische sturing op lange termijn effectiviteit’ door dr. mr. Dick Ruimschotel. Dit programma zorgt voor meer inzichten in, en een andere kijk op het veiligheidsdomein. Wat is je kracht, waar liggen de kansen?

Ontwikkel mee!

Je wordt uitgenodigd om problemen en ambities uit je eigen organisatie in te brengen. De eigen praktijk is altijd leidend.

Dit programma’s geeft direct toepasbaar inzicht in:

 • bestuurlijke thema’s op het gebied van toezicht en handhaving, waaronder leefbaarheid en veiligheid
 • handhavingsplannen en het nut en de noodzaak van het (her)ontwikkelen van een beleidsvisie en een lange termijn strategie voor handhavingstak
 • de bestuurlijke wil tot investeren in toezicht en handhaving
Doelgroep

De leergang (jij komt bij ons) of onze hulp (wij komen bij jou) is bedoeld voor de verantwoordelijk bestuurders en managers die de lijnen uitzetten. Zoals de wethouder, het afdelingshoofd, de beleidsadviseur, de projectleider, die allemaal de toezichtstrategie van de gemeentelijke organisatie helpen vormgeven.

Programma
Dag 1
 • Kwaliteiten van goed toezicht: professionaliteit en effectiviteit
 • Functies van toezicht
 • Positionering van toezicht
Dag 2
 • Toezichtcyclus en de beleidscyclus
 • Strategie en uitvoering
 • Instrumenten van analyse en interventie
Dag 3
 • Opstellen van de juiste strategie
 • Rationele keuze van instrumentenmix
 • Uitvoering op korte termijn: hoe monitoren en bijstellen
BoAcademie
Deze leergang maakt deel uit van de BoAcademie. Klik hier voor meer informatie over onze BoAcademie.
Bij ons - Leergang
Bij jou – in huis, maatwerkadvies
Bij ons - Leergang

Jij komt naar ons voor de driedaagse leergang ‘Goed toezicht – strategische sturing op samenwerking’. Je selecteert samen met de andere verantwoordelijk managers de problemen die aandacht vragen. Doelen worden geformuleerd en verbonden met strategieën en operaties. Er worden concrete plannen gemaakt om deze inzichten en voornemens door te laten dringen in de organisatie.

Zo wordt het toezicht gemoderniseerd en het risico van scheiding tussen beleid en uitvoering geminimaliseerd.
Inzichten uit deze leergang kunnen gebruikt worden om beleidsparagrafen van het jaarlijks (verplichte) handhavingsuitvoeringsprogramma te actualiseren en de kwantitatieve onderdelen (voornemens, afspraken en uren) meer inhoudelijke en kwalitatieve samenhang te geven.

Bij jou – in huis, maatwerkadvies

Vind je de vraag relevant, wil je er graag over doorpraten, maar niet in een driedaagse leergang? Nodig ons dan uit voor een nadere kennismaking. Als je er prijs op stelt, bestuderen we de plannen en documenten (m.n. kadernota en uitvoeringsprogramma) en vergelijken die met onze eigen inzichten en ‘state-of-the-art’-voorbeelden uit andere
gemeenten. Samen met jullie deskundigen zoeken we kansen en brengen we verbeteracties op gang, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Resultaat
De cursus ondersteunt een programmatische aanpak van toezicht.
Dat wil zeggen dat je je eigen activiteiten op het gebied van toezicht, voldoende samenhang, onderbouwing, sturing en effect geeft door een goede combinatie van inhoud en proces, analyse en creativiteit.
Cursus
Docent
Dick Ruimschotel
Contact
Coosje Vink
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.