Goed wegbeheer
Eerstvolgende datum:
06-04-2020 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Hoe richt je goed wegbeheer in? In deze cursus komt alles van onttrekkingen en openbaarheid tot bewijslast en handhaving aan de orde.
Inleiding
Inleiding

Ter voorkoming van privaatrechtelijke of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkstelling bij gebreken aan de weg is juiste kennis over jouw onderhouds- of zorgplicht een must.
Steeds vaker vindt de mondige burger de weg naar de burgerlijk rechter als nemen of juist niet willen nemen van een feitelijke maatregel met betrekking tot de weg in het geding is. 
Er zijn veel criteria waaraan voldaan moet worden, en in één dag biedt deze cursus een gestructureerd overzicht van alle regels, krijg je vuistregels én checklists die direct toepasbaar zijn. Zowel op beslissingen voor de korte als voor de lange termijn en je leert waarop je moet letten bij het nemen van feitelijke maatregelen, zodat aansprakelijkstelling voorkomen kan worden. 
Op veler verzoek is deze cursus uitgebreid: van een dagdeel naar een hele dag. 

Je wordt gevraagd je vragen met betrekking tot wegbeheer in de gemeente van te voren in te sturen zodat we aan de hand van deze vragen aan de slag kunnen en je met een gedegen oplossing, of een oplossingsrichting naar huis kunt gaan.
Segment biedt in één dagdeel een gestructureerd overzicht van alle regels en actuele jurisprudentie die van belang is wanneer je je als ambtenaar met de (openbare) weg bezighoudt. Onze cursussen zijn altijd actueel en de jurisprudentie wordt tot aan de dag van de cursus bijgehouden zodat je er van verzekerd bent dat je kennis na deze dag weer helemaal up-to-date is.
De stof wordt zo aangeboden dat het direct toepasbaar is op alle beslissingen die je voor de korte of de lange termijn moet nemen met betrekking tot het beheer van de wegen in de gemeente. Tevens leer je waar op te letten bij het nemen van feitelijke maatregelen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Doelgroep

Iedereen die belast is met het beheer van de openbare ruimte, zoals opzichters, beleidsmedewerkers verkeer, leidinggevenden en medewerkers afdeling algemene juridische zaken (incl. bezwaar/beroep en aansprakelijkheid).

Programma
Openbaarheid van wegen:
  • wanneer is een weg openbaar?
  • hoe wordt een weg openbaar?
  • hoe gaat de openbaarheid teniet?
  • wat betekent openbaar toegankelijk?
Wegenlegger
  • hoe komt een weg op de wegenlegger?
  • hoe komt hij er weer af?
  • het vaststellen van een nieuwe wegenlegger
Onderhoudsplicht/zorgplicht
  • gebrek? Als een weg openbaar is, wat betekent dat dan voor de onderhoudsplicht.
  • hoe moet je reageren op gebreken, wat is überhaupt een gebrek?
  • wanneer is de gemeente aansprakelijk voor een gebrek aan de weg?
Werkwijze
De stof wordt zo aangeboden dat directe toepassing op alle beslissingen met betrekking tot wegbeheer mogelijk is. Ook leer je de attentiepunten ter voorkoming van aansprakelijkstelling.
Resultaat
Je weet voor welke wegen in de gemeente jij de verantwoordelijkheid hebt, wat die verantwoordelijkheid inhoudt en waar je op moet letten bij het nemen van feitelijke beslissingen om aansprakelijkstelling te voorkomen.
We geven je direct toepasbare vuistregels, maar ook verdieping ten aanzien van de achterliggende jurisprudentie als basis voor juridische vragen.
Cursus
Docent
Erik van der Steen
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.