Gemeente en burenrecht
Eerstvolgende datum:
15-03-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In welke situaties krijgt de gemeente te maken met het burenrecht? En hoe ga je hiermee om? In deze cursus bieden we je concrete oplossingen aan.
Inleiding
Inleiding

Het komt regelmatig voor dat je als gemeente wordt geconfronteerd met burengeschillen over erfgrenssituaties. Bomen die dicht bij de erfgrens staan, bebouwing over de grenslijn of andere zaken kunnen voor buren hinder of overlast veroorzaken. Vaak stellen gemeenten zich passief op en zeggen zij dat zij hier geen bemoeienis mee hebben. 

Maar is dat terecht? Soms is de gemeente zelf de buurman. Gemeenten hebben vaak regels gesteld die afwijken van het Burgerlijk Wetboek. Of de gemeente verleent ontheffing van het bestemmingsplan, waarbij het burenrecht een aspect is in de belangenafweging.

Doelgroep

Juristen, vergunningverleners, beheerders openbare ruimte.

Programma
In deze cusus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Algemene beginselen burenrecht
 • Regelgeving: Burgerlijk Wetboek (boek 5)
 • Verjaring.
 • Gemeentelijke regelgeving (APV en andere verordeningen)
 • Landelijke regelgeving, met name Omgevingswet
 • Vergunningverlening, ontheffing bestemmingsplan en de daarbij behorende belangenafweging, waarbij burenrecht een aspect is.
 • Erfgrens en erfafscheiding
 • Bebouwing over de grenslijn
 • Bomen en struiken
 • Vensters en balkons
 • Noodrechten op, boven of onder het erf buurman
 • Mandeligheid (gemeenschappelijke muur, haag of hek)
 • Hinder en overlast
 • Ladderrecht (onderhoud, bouw/verbouw door buren)
 • Recht van overpad en erfdienstbaarheden.
Werkwijze
We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang en maken, als dat enigszins kan, gebruik van specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk
Resultaat
Na deze cursus ben je in staat de verschillende rollen te herkennen die de gemeente heeft bij de diverse mogelijke praktijksituaties in het kader van het burenrecht en weet je hoe je hiermee om moet gaan
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.