Overtuigen bij de bestuursrechter
Eerstvolgende datum:
05-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Leer alles over de werkwijze en instrumenten van de Bestuursrechter en maak zo iedere zitting tot een succes!
Inleiding
Inleiding

Zaaksbehandeling doet een beroep op bijzondere vaardigheden van alle betrokkenen tijdens de zitting en vergt een professionele aanpak bij het voeren van verweer in de voorbereidende fase. Ben je klaar voor een bestuurlijke lus, een bewijsopdracht, een schikkingspoging, een verwijzing naar mediation? 

In deze cursus hebben we het niet alleen over de achtergronden van de werkwijze bij de Bestuursrechter, maar stellen we ook een verweerschrift op en gaan we in op onderwerpen als finaliteit, bewijsrecht, relativiteitsvereisten en passeren van gebreken. Tot slot bootsen we een zitting na, waarvoor je een procesdossier voorbereidt.

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor juristen en juridisch medewerkers werkzaam bij (lokale) overheden, regionale Uitvoeringsdiensten en Omgevingsdiensten.

Programma
  • De onderwerpen uit de Wet Bestuursprocesrecht die voor je dagelijks handelen van belang zijn komen aan de orde. Samen met de informatie in de syllabus heb je hiermee een handvat voor de dagelijkse praktijk. De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:
Ochtend
  • Inzicht krijgen in werkwijze van de bestuursrechter
  • Oefenen met beroep / verweerschrift
  • Bespreken werk in relatie tot de theorie
Middag
  • Kennis en inzicht in (uitspraak)modaliteiten
  • Oefenen in verweer en opstellen procesdossier
  • Feedback en evalueren.
Werkwijze
Deze training is interactief opgesteld. Door middel van een korte uitleg, oefeningen en rollenspellen wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn voor adequaat procederen volgens de principes van Zaaksbehandeling. De training is ook zeer geschikt om ‘in company’ bij je uit te voeren. De ervaring leert dat wij de training zo speciaal op maat kunnen maken voor jouw organisatie.
Voorbereiding
Bijzonderheden
Voorbereiding

Voorafgaand aan de cursusdag zal een eenvoudige casus worden uitgereikt. Die casus wordt bij het oefenen in de middag gebruikt.

Bijzonderheden

Deze cursus is eerder gegeven en wordt steevast hoog gewaardeerd.

Resultaat
Na afloop van de cursus ben je bekend met de werkwijze bij de Bestuursrechter en heb je een overzicht van zijn instrumenten
Je kunt een zitting voorbereiden en hebt voldoende vaardigheden in huis om hier goede resultaten uit te halen
Tevens verbeter je je actuele juridische kennis ten aanzien van regierechtspraak en finale geschilbeslechting
Hierbij krijg je voldoende mogelijkheid om te oefenen
Cursus
Docent
Michiel de Groote
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.