Openbaarheid van Bestuur
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In deze cursus leer je het stappenplan Wob-verzoeken toe te passen en geven we je een update over de actuele jurisprudentie.
Inleiding
Inleiding

Recente rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft meer licht geworpen over hoe om te gaan met 'oneigenlijke' Wob-verzoeken: soms zijn ze erg omvangrijk en lijken ze ‘professioneel’ opgezet. Maar is dat wel zo? De afgelopen tijd hebben we steeds meer van dit soort Wob-verzoeken gezien. De Wet dwangsom maakt het gemeenten vaak lastig om de Wob-verzoeken binnen de gestelde tijd goed af te doen. Het in rekening brengen van kosten is helaas niet altijd mogelijk. De weg naar het niet-ontvankelijk verklaren van een verzoek staat volgens de Afdeling open. Ook de wetgeving die misbruik moet tegengaan en openheid moet vergroten, is in ontwikkeling.

Daarnaast heeft de Afdeling in recente uitspraken meer duidelijkheid gegeven over het opleggen van geheimhouding door burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad, de Wet openbaarheid van bestuur en de bekrachtiging. Tot slot zal ook de actieve openbaarmaking in de aankomende periode meer invulling moeten krijgen bij bestuursorganen. Niet alleen is dit maatschappelijk gezien wenselijk, maar ook vanuit de ontwerpwetgeving die in behandeling is in de Tweede Kamer zal dit een meer verplichtend karakter krijgen. Reden te over dus voor een update op dit boeiende leerstuk!

Doelgroep

Medewerkers en managers die betrokken zijn bij Wob-verzoeken, raadsgriffiemedewerkers, medewerkers Juridische Zaken, projectmanagers en medewerkers communicatie.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Uitgangspunten van openbaarheid en de Wob
  • Actieve openbaarheid
  • Passieve openbaarheid
  • Behandeling van een Wob-verzoek
  • Uitzonderingsgronden en intern beraad
  • Eisen aan motivering
  • Geheimhouding en vertrouwelijkheid
  • Oneigenlijk gebruik
  • Wetsvoorstellen: wijziging Wob en Wet open overheid.
Resultaat
Na afloop van de cursus ben je in staat om een Wob-verzoek te beoordelen vanuit politiek, bestuurlijk en juridisch oogpunt.
Je kunt regels toepassen ten aanzien van actieve openbaarmaking, kunt de actuele jurisprudentie toepassen in de Wob-praktijk, relaties leggen met overige wetgeving en openbaarheid en overige aspecten van openbaarheid op waarde schatten (niet-openbare vergaderingen, geheimhouding van stukken etc.).
Tot slot kun je op strategische wijze oneigenlijk gebruik aanpakken en heb je inzicht in de ontwikkelingen rondom de Wob.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met onze opleidingscoördinator. 033 - 434 50 80