Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Eerstvolgende datum:
14-10-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
De basiscursus biedt kennis van en inzicht in de structuur, systematiek, basisbegrippen en voorbereidingsprocedures van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Inleiding
Hybride
Inleiding

Om tot een goede kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming (primair en secundair) te komen, moet je kennis van en inzicht in de structuur, systematiek, basisbegrippen en voorbereidingsprocedures van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben. 

Een goede kennis draagt natuurlijk bij aan het verbeteren van de relaties en dus aan het voorkomen van schadeclaims! Wij bieden een eendaagse cursus waarin de structuur, systematiek, inhoud en werking van de Awb kort en praktijkgericht worden behandeld.

Hybride

Deze cursus wordt hybride uitgevoerd. Dat betekent dat deelnemers kunnen kiezen of ze de training fysiek in het lokaal in Utrecht willen bijwonen of dat ze het virtueel via een videoverbinding willen doen. 

Geef bij je online inschrijving in het opmerkingenveld aan op welke wijze je wil deelnemen: fysiek of virtueel. Onze medewerkers regelen de rest! 

Doelgroep

Medewerkers (met name niet-juristen) die te maken hebben met de Algemene wet bestuursrecht (Awb), doordat zij betrokken zijn bij de voorbereiding van besluiten en/of het opstellen van beschikkingen op aanvraag.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Ontvankelijkheidsfase
  • Voorbereidingsfase (incl. advisering)
  • Belangenafweging en evenredigheid
  • Beslistermijnen (incl. gevolgen van niet tijdig beslissen)
  • De opbouw en structuur van een beschikking
  • Bekendmaking en inwerkingtreding van een beschikking
  • Bezwaar en beroep tegen een beschikking
Werkwijze

We werken vanuit de dagelijkse praktijk van jou als cursist. De praktijk vertalen we naar processtappen (fasen). Per stap gelden bepaalde onderdelen uit de Awb. We werken veel met praktijksituaties om zo de opeenvolgende fasen van besluitvorming te behandelen.

Hybride les bij Segment
Hybride les is in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? Opleidingskundige Marike Grond vertelt.
Resultaat
Na deze cursus heb je inzicht in en vaardigheid bij de toepassing van de belangrijkste onderdelen van de Awb, gerelateerd aan je eigen werksituatie.
Cursus
Docent
Petra Weggemans
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst