Basiscursus Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
22-11-2022
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
De basiscursus biedt kennis van en inzicht in de structuur, systematiek, basisbegrippen en voorbereidingsprocedures van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
circles
Inleiding

Om tot een goede kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming (primair en secundair) te komen, moet je kennis van en inzicht in de structuur, systematiek, basisbegrippen en voorbereidingsprocedures van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben. Een goede kennis draagt natuurlijk bij aan het verbeteren van de relaties en dus aan het voorkomen van schadeclaims! Wij bieden een eendaagse cursus waarin de structuur, systematiek, inhoud en werking van de Awb kort en praktijkgericht worden behandeld.

circles
Doelgroep

Medewerkers (met name niet-juristen) die te maken hebben met de Algemene wet bestuursrecht (Awb), doordat zij betrokken zijn bij de voorbereiding van besluiten en/of het opstellen van beschikkingen op aanvraag.

Programma
Algemene beginselen
 • Kernbegrippen Awb
 • Doel en opzet Awb
 • Relatie tot andere wetten
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking
 • Belanghebbende
 • Soorten besluiten
 • Subsidies
Bestuursrechtelijke handhaving
 • Toezichthouder
 • Herstelsancties
 • Bestuurlijke boete
Bezwaar en beroep
 • Rechtsbescherming
 • Klachtenregeling
 • Voorlopige voorziening
 • Bezwaar- en beroepstermijn
 • Beslistermijn
Resultaat
check
Na deze cursus heb je inzicht in en vaardigheid bij de toepassing van de belangrijkste onderdelen van de Awb, gerelateerd aan je eigen werksituatie.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina