Jeugdwet of leerlingenvervoer?
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
30-05-2024
1 dagdeel
Online
€439,00
Andere data en locaties
Het antwoord op de vraag 'Is het Jeugdwet- of leerlingenvervoer?'
circles
Inleiding

Valt vervoer van leerlingen onder de Jeugdwet of juist onder het leerlingenvervoer? In de praktijk regelmatig punt van discussie en in deze praktische cursus geven we antwoord op deze vraag. We gaan o.a. in op crisisplaatsingen en de zeswekenregel, vervoer naar onderwijszorgarrangementen en relevante jurisprudentie.

circles
Doelgroep

(beleids)medewerkers leerlingenvervoer, (beleids)medewerkers Jeugd, Leden Wijk- of jeugdteam, CJG medewerkers en leerplichtambtenaren

Programma
Inleiding
 • Wettelijk kader leerlingenvervoer
 • Wettelijk kader vervoer o.b.v. Jeugdwet
 • Financiële stromen jeugdwet en leerlingenvervoer.
Jeugdwet- of leerlingenvervoer?
 • Hoe beoordeel je de aanvraag
 • Crisisplaatsing en de zeswekenregel
 • Onderwijszorgarrangement of Instellingen voor onderwijs en jeugdhulp, hoe te beoordelen?
 • Jurisprudentie
 • Praktijksituaties en inbreng casussen.
Zorgvuldige besluitvorming over aanvragen
 • Eisen op basis van de jurisprudentie
 • Verschillende juridische procedures.
Jeugdwet- en leerlingenvervoer
 • Combineren van vervoersstromen
 • Combineren van besluitvorming
 • 1 gezin, 1 plan?
 • Noodzakelijke beleidsregels.
Resultaat
check
Je weet wanneer vervoer onder de jeugdwet of onder leerlingenvervoer valt.
check
Je kunt dit in de praktijk uitwerken.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina