Actualiteitencollege jurisprudentie Jeugdwet
Eerstvolgende datum:
26-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 399,00
Een gestage stroom van jurisprudentie sinds de invoering van de Jeugdwet! In het Actualiteitencollege jurisprudentie Jeugdwet worden de belangrijkste uitspraken behandeld en voorzien van praktische adviezen.
Doelgroep

Beleidsmedewerkers Jeugd en/of sociaal domein

(Juridisch) kwaliteitsmedewerkers

Juristen

Leden gemeentelijke bezwaarschriftencommissie

Programma
Algemene uitspraken over de Jeugdwet
  • Juridisch kader Jeugdwet
  • Uitspraken over zorgvuldige besluitvorming o.b.v. Jeugdwet en Awb.
PGB
  • Uitspraken Centrale Raad van beroep en andere Rechterlijke uitspraken
  • Gevolgen voor gemeentelijk beleid
Gedwongen kader
  • De belangrijkste uitspraken met gevolgen voor gemeenten
  • ''Vrijwillig'' gesloten opname
Grenzen van de jeugdwet
  • Jurisprudentie over wat wel en wat niet onder de Jeugdwet valt
Hoe te handelen als professional?
  • Uitspraken van het SKJ over Jeugd- en gezinsprofessionals
Werkwijze
We gaan interactief aan de slag, met een ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen en inbrengen van eigen casussen.
Bijzonderheden
Het 'Actualiteitencollege jurisprudentie Jeugdwet' wordt in de ochtend voorgegaan door de cursus 'Jeugdwet of leerlingenvervoer?'. Indien je bent ingeschreven voor het actualiteitencollege kun je de cursus 'Jeugdwet of leerlingenvervoer?' tegen gereduceerd tarief van € 250,- volgen. Docent Jeroen Peters neemt ook de cursus voor zijn rekening.
Resultaat
Je kent de belangrijkste jurisprudentie met betrekking tot de Jeugdwet.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator!