De grenzen van de Jeugdwet
19-09-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Wanneer is de Jeugdwet niet meer van toepassing? Tijdens deze praktische cursus leer je waar de verantwoordelijkheid op basis van de Jeugdwet stopt en andere wetten zoals Wlz, Zvw, Passend onderwijs enz. aan de orde zijn.
Doelgroep

(Beleids)medewerkers sociaal domein gemeenten, Leden van jeugd- en /of wijkteams, CJG medewerkers, Backoffice sociaal domein.

Programma
Blok 1: Inleiding en kaders
  • De verplichtingen van de Jeugdwet
  • Uitspraken Centrale Raad van Beroep
  • Valt het wel onder de Jeugdwet?
Blok 2: Grenzen met sociaal domein
  • Overgang naar de Wlz
  • Grens Jeugdwet en Zorgverzekeringswet
  • 18+  en Verlengde jeugdhulp van 18 tot 23 jaar
  • Wanneer is de Wmo aan zet?
Blok 3: Grenzen met het onderwijs
  • De grenzen tussen (passend) onderwijs en de Jeugdwet
  • Wet op de kinderopvang in relatie tot de jeugdwet
Werkwijze
De cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.

 

Resultaat
Kennis van de reikwijdte van de Jeugdwet en weten wanneer andere wetten van toepassing zijn.
Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Docent
Jeroen Peters