De grenzen van de Jeugdwet
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
24-09-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Wanneer is de Jeugdwet niet meer van toepassing? Tijdens deze cursus leer je waar de verantwoordelijkheid op basis van de Jeugdwet stopt.
circles

Wanneer is de Jeugdwet niet meer van toepassing? Tijdens deze praktische cursus leer je waar de verantwoordelijkheid op basis van de Jeugdwet stopt en andere wetten zoals Wlz, Zvw, Passend onderwijs enz. aan de orde zijn.

circles
Doelgroep

(Beleids)medewerkers sociaal domein gemeenten, Leden van jeugd- en /of wijkteams, CJG medewerkers, Backoffice sociaal domein, Beleidsadviseurs onderwijs. 

Programma
Inleiding en kaders
  • De verplichtingen van de Jeugdwet
  • Uitspraken Centrale Raad van Beroep
  • Valt het wel onder de Jeugdwet?
Grenzen met sociaal domein
  • Overgang naar de Wlz
  • Grens Jeugdwet en Zorgverzekeringswet
  • 18+  en Verlengde jeugdhulp van 18 tot 23 jaar
  • Wanneer is de Wmo aan zet?
Grenzen met het onderwijs
  • De grenzen tussen (passend) onderwijs en de Jeugdwet
  • Wet op de kinderopvang in relatie tot de jeugdwet
Resultaat
check
Kennis van de reikwijdte van de Jeugdwet en weten wanneer andere wetten van toepassing zijn.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina
circles

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.