Jeugdwet - actualiteiten en verdieping
01-10-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Een groeiende stroom jurisprudentie laat zien waaraan zorgvuldige besluitvorming moet voldoen. Ook op landelijk niveau blijft de Jeugdwet in de belangstelling met de plannen van het nieuwe kabinet. Tijdens de cursus Jeugdwet - actualiteiten en verdieping ontvang je praktische tips en adviezen waarmee je tot de juiste besluiten kunt komen.
Doelgroep

Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet

Leden van jeugd- en wijkteams die betrokken zijn bij (de voorbereiding van) toekenningen op basis van de Jeugdwet.

Programma
Actualiteiten:
 • Plannen van het nieuwe kabinet
 • Veranderingen in de wetgeving
Lessen uit de jurisprudentie:
 • Analyse van de verschillende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
 • Lessen uit de jurisprudentie van andere rechters
 • Zorgvuldigheidseisen bij besluitvorming
 • PGB, wanneer wel wanneer niet? Hoogte van een PGB?
 • (Boven)gebruikelijke hulp/zorg.
Grenzen van de Jeugdwet:
 • Tot waar gaat de verplichting op basis van de Jeugdwet?
 • Jeugdwet - (passend)onderwijs
 • Jeugdwet - Wlz
 • De nieuwe afbakening Jeugdwet - Zvw
 • 18+ en Wmo
Werkwijze
De aanpak is praktijkgericht en interactief. Casuïstiek zorgt voor de directe vertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Opmerking
Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.
Resultaat
Na deze cursus weet jij hoe te handelen conform de jurisprudentie en ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.

Docent
Jeroen Peters