Jeugdwet - actualiteiten en verdieping
Eerstvolgende datum:
09-12-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Cursus omtrent de Jeugdwet. Tijdens deze cursus ontvang je praktische tips en adviezen. Deze cursus wordt hoog beoordeeld!
Inleiding
Inleiding

Een groeiende stroom jurisprudentie laat zien wat wel en niet onder de Jeugdwet valt en waaraan zorgvuldige besluitvorming moet voldoen. Ook op landelijk niveau blijft de Jeugdwet in de belangstelling met de plannen van het kabinet. 

Tijdens de cursus Jeugdwet - actualiteiten en verdieping ontvang je praktische tips en adviezen waarmee je tot de juiste besluiten kunt komen. Deze cursus wordt hoog beoordeeld door deelnemers!

Doelgroep

Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet

Leden van jeugd- en wijkteams die betrokken zijn bij (de voorbereiding van) toekenningen op basis van de Jeugdwet.

 

Programma
Actualiteiten:
 • Landelijke ontwikkelingen
 • Het nieuwe woonplaatsbeginsel
Lessen uit de jurisprudentie:
 • Analyse van de verschillende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
 • Lessen uit de jurisprudentie van andere rechters
 • Zorgvuldigheidseisen bij besluitvorming
 • PGB, wanneer wel wanneer niet? Hoogte van een PGB?
 • (Boven)gebruikelijke hulp/zorg
 • De rol van het inkomen bij het bepalen van de “gebruikelijke” hulp
Grenzen van de Jeugdwet:
 • Tot waar gaat de verplichting op basis van de Jeugdwet?
 • Jeugdwet - (passend)onderwijs
 • Jeugdwet - Wlz
 • De nieuwe afbakening Jeugdwet - Zvw
 • Grens 18-/18+ en overgang naar Wmo en andere wetten
Werkwijze
De aanpak is praktijkgericht en interactief. Casuïstiek zorgt voor de directe vertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Bijzonderheden
Ben je meer geïnteresseerd in de praktische toepassing van de Jeugdwet, dan is voor jou de cursus 'Het WAT en HOE van de Jeugdwet' meer geschikt.
Resultaat
Na deze cursus weet jij hoe te handelen conform de jurisprudentie en ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.