Gemeentelijk Functionaris Gegevensbescherming
Eerstvolgende datum:
02-11-2021 / 6 dagen
Utrecht
€ 3.025,00
Volledig op de hoogte van alle veranderingen binnen de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na deze zesdaagse opleiding.
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Functionaris Gegevensbescherming (FG)

In mei 2018 trad de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, waardoor er op privacygebied veel veranderd is. Gemeenten moeten een register bijhouden van alle persoonsgegevensverwerking, persoonsgegevens gaan classificeren en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) aanstellen. Is jouw gemeente al AVG-proof? 

Omdat privacy waarborgen niet vanzelf gaat en een gemeente vele prioriteiten kent, worden ook je vaardigheden om het thema privacy op de gemeentelijke agenda te zetten en te houden, geoefend en versterkt. Ook leren we je hoe je je collega’s bewust maakt van de risico’s. We leiden je op aan de hand van het functieprofiel van de VNG.

Doelgroep

- Privacyfunctionarissen of Functionarissen Gegevensbescherming (FG) die net benoemd zijn en graag goed geïnformeerd en kundig aan de slag gaan.

 

De opleiding is zeker ook zeer interessant voor: 

- Chief Information Security Officers

- Beveiligingsfunctionarissen Reisdocumenten en Rijbewijzen

- Beveiligingsbeheerders BRP

- Security officers Suwinet

- Controllers

- Informatiemanagers en adviseurs

- Juridisch controllers/legal officers

- Beleidsmedewerkers juridische zaken.

Programma Opleiding Gemeentelijk functionaris Gegevensbescherming
Dag 1
 • Achtergronden
 • Definities en grondslagen
Dag 2
 • implementatie en governance

 • instrumentarium en

 • casusbeschrijving

Dag 3
 • toezicht en handhaving

 • rechten van betrokkenen

 • bedrijfsprocessen

Dag 4
 • Introductie informatiebeveiliging
Dag 5
 • Introductie beïnvloedingsstijlen
 • Beïnvloedingswapens
Dag 6
 • Privacy Impact Assessment
 • Beïnvloeding toegepast
Werkwijze
Gemaakt voor de functionaris gegevensbescherming bij de gemeente. Je gaat elke lesdag zelf aan de slag met de stof door middel van opdrachten en andere werkvormen. Vanaf aanvang werk je aan een eigen casus, waar je zelf het onderwerp voor bepaalt. De opleiding sluit af met een mondeling examen, waarbij je de uitkomsten presenteert van het vraagstuk dat je onderzocht hebt.
Diploma
Alle geslaagde deelnemers ontvangen een diploma.
Resultaat
Je wordt, aan de hand van het functieprofiel van de VNG, praktijkgericht opgeleid tot Gemeentelijk Functionaris Gegevensbescherming volgens de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG).
Je beschikt over de benodigde kennis, inzicht en praktijkervaring om deze functie met succes te kunnen vervullen.
Cursus
Docent
Marc Beckers
Docent
Ronald Driehuis
Docent
Nicki van Heugten
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst