Openbare Orde en Veiligheid
Vakkennis alleen is niet genoeg
Train ook de de vaardigheden van je medewerkers!