Module Landelijke ontwikkelingen (hbo-niveau)

Offerte aanvragen
De gemeentelijke dienstverlening is continu in beweging. Of het nu gaat om nieuw beleid en regelgeving of om technologische ontwikkelingen. Deze module gaat o.a. over het bijhouden van landelijke ontwikkelingen, wat de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen zijn en het adviseren van het management over de consequenties daarvan.
Voorkennis

Een hbo-opleiding vraagt een andere werkhouding dan een mbo-opleiding. De moeilijkheidsgraad en het tempo is hoog. Dit vraagt een serieuze en zelfstandige studiehouding. Je bent in staat om zelfstandig de juiste bronnen en informatie te vinden en te raadplegen. Het is de bedoeling dat je zelf jouw leervraag formuleert. Wat weet je al en aan welke kennis heb je behoefte. Dit alles natuurlijk binnen het bestaande toetsplan. Je stelt zelf een studieschema op en zorgt dat dit op tijd af is. De docent is beschikbaar voor het stellen van vragen en in de lessen worden vraagstukken behandeld en discussies gevoerd.

Programma
  • De hbo-modules zijn los te volgen.
  • Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden.
  • Natuurlijk worden er oefenopdrachten gemaakt om de vaardigheden te trainen die nodig zijn om het examen goed af te ronden.
Werkwijze
  • Ben je geïnteresseerd in een van de hbo-modules kan je je aanmelden d.m.v. een voorinschrijving. Bij voldoende geïnteresseerden gaan wij de module inplannen. Zodra de data zijn vastgesteld kan je definitief aangeven of je deelneemt. Deze voorinschrijving is geheel vrijblijvend.
Vooropleiding
Het is noodzakelijk dat je een goede beleidsnotitie kunt schrijven, mocht je deze module willen afsluiten met een examen. Wij adviseren je dan ook om de vaardigheidsmodule 'Adviesrapporten en beleidsvoorstellen' vooraf te volgen.
Resultaat
Het examen van deze module bestaat uit één praktijkopdracht. De datum hiervoor wordt gepland door de NVVB.
Cursus
Vragen?
Patty van den Berg
Bel onze programmacoördinator!
Diplomastelsel
Diplomastelsel

Deze module is onderdeel van de volgende NVVB-diploma's:


-Persoonsinformatiemanagement (53 punten, vast aantal modules)

-Identiteitsmanagement (39 punten, vast aantal modules)

-Burgerzaken (39 punten, vrije keuze van modules)

 

 

De module Landelijke ontwikkelingen is goed voor 6 punten.