Actualiteitencollege leerlingenvervoer

Inschrijven
Het leerlingenvervoer staat nooit stil. In één dag geven we je een update over beleid en uitvoering, zodat je weer helemaal bij bent. Deze cursus is door cursisten beoordeeld met een 10!
Inleiding
Inleiding

Het regeerakkoord beschrijft de nieuwe plannen van het kabinet. De gevolgen van passend onderwijs zijn merkbaar, met gevolgen voor het leerlingenvervoer, maar ook de invoering van de Jeugdwet en de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden en grensgevallen tussen Jeugdwet en leerlingenvervoer laten zich zien.

Verder is er een grote stroom van jurisprudentie over leerlingenvervoer, zoals de verwachte inzet van ouders, het vervoer van hoogbegaafden, het berekenen van afstanden en wanneer er een beroep mag worden gedaan op de hardheidsclausule. In dit college komt dit alles uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het leerlingenvervoer.

Programma
Landelijke ontwikkelingen
 • Landelijke beleid
 • Recent onderzoek naar leerlingenvervoer in Nederland
 • De belangrijkste uitspraken van rechtbanken en Raad van State van de afgelopen periode
Jeugdwet en leerlingenvervoer
 • Wat valt onder de Jeugdwet en wat onder het leerlingenvervoer
 • Leerlingenvervoer en onderwijs-zorglocaties
Financiële aspecten leerlingenvervoer
 • Bezuinigingen op het leerlingenvervoer, wat kan en wat mag?
 • Efficiënter gebruik van het vervoer
 • Drempelbedrag en eigen bijdrage in het vervoer
 • Terugvorderen van onterechte vergoedingen
Specifieke vraagstukken rond het leerlingenvervoer
 • Actuele jurisprudentie over het leerlingenvervoer van hoogbegaafden
 • Wat mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 • Dichtstbijzijnde school
 • Vervoer van asielzoekerskinderen
 • Wanneer moet de hardheidsclausule worden gebruikt?
 • Passend onderwijs en leerlingenvervoer
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Bijzonderheden
Ben je meer geïnteresseerd in de uitvoering en praktische toepassing, dan is voor je de cursus 'Het WAT en het HOE van Leerlingenvervoer' geschikt.
Resultaat
Na afloop van het actualiteitencollege heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen in het leerlingenvervoer
Tevens ben je weer op de hoogte van de actuele jurisprudentie in het leerlingenvervoer
Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Bel onze programmacoördinator!
Docent
Jeroen Peters