Het WAT en HOE van Wmo 2015
Eerstvolgende datum:
09-11-2021 / 2 dagdelen
Online
€ 599,00
Alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van regelgeving tot praktijk. Deze cursus wordt door deelnemers hoog gewaardeerd!
Inleiding
Inleiding

In deze praktijkgerichte cursus gaan we in op de verschillende onderdelen van Wmo 2015 en de dagelijkse praktijk bij gemeenten en wijkteams. 

We besteden aandacht aan het doel van de Wmo 2015, welke voorzieningen er wel en niet onder vallen en de afbakening met andere wetten zoals de Wlz en Zvw.

Doelgroep

Medewerkers Wmo, beleidsmedewerkers, wmo-consulenten, leden wijkteams, leden maatschappelijke adviesraden.

Programma
  • Achtergrond en doel Wmo
  • Uitleg maatschappelijke ondersteuning
  • Onderscheid in voorzieningen
  • Taken van de gemeentelijke overheid
  • Afbakening andere wetten zoals Wlz en Zvw
  • Toegang en aanvraag
  • Beschermd wonen en tegemoetkoming meerkosten
  • Pgb
  • Rechtspositie- en bescherming
  • Praktijkvoorbeelden en casuïstiek
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Ook kun je vooraf specifieke vragen doorgeven, die we tijdens de cursusdag beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle onderwerpen van Wmo. Stuur je vragen in door deze te mailen naar cursus@segment.nl ovv Praktijkvragen Wmo.
Resultaat
Je weet het uitgangspunt en doel van de Wmo.
Je weet welke voorzieningen onder de Wmo vallen.
Je kunt zelfstandig de wet- en regelgeving toepassen en kritisch zijn je eigen rol en die van een ander.
Cursus
Docent
Caroline Oosterbaan
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst