Basiskennis inning en invordering

Inschrijven
Behoefte aan de basis op het terrein van inning en invordering? Volg dan deze cursus.
Inleiding
Inleiding

Behoefte aan de basis op het terrein van inning en invordering? Zodat je weet waarover je praat? Deze tweedaagse cursus biedt een stevige, direct in de eigen werkomgeving toepasbare basis. 

Behalve de algemene relevante kennis op het gebied van inning en invordering, komen ook andere onderwerpen zoals schuldsanering en uitstel van betaling, aan de orde.

Doelgroep

Medewerkers (dwang)invordering en inning
Medewerkers KCC
Nieuwe of weinig ervaren medewerkers binnen het vakgebied van belastingen.

Programma
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • hoofdlijnen invordering
 • aanmaning
 • dwangbevel
 • aanmaningskosten, dwangbevelkosten en invorderingsrente
 • versnelde invordering
 • verwerken betalingen
 • invorderingsmogelijkheden na betekening van het dwangbevel
 • vordering ex artikel 19 Invorderingswet 1990
 • uitstel van betaling
 • verrekening
 • gegevens opvragen
 • verjaring, stuiting en schorsing
 • oninbaar lijden
 • schuldsanering.
Werkwijze
Heb je zelf nog specifieke aandachtspunten die je behandeld wilt zien, meld ze dan aan ons op je aanmeldingsformulier onder het kopje 'opmerkingen' of mail aan cursus@segment.nl. We maken graag gebruik van voorbeelden uit de eigen praktijk!
Resultaat
Je beschikt over de algemene kennis op het gebied van (dwang)invordering en je kunt algemene vragen van burgers over inning van belastingen en andere bestuurlijke geldvorderingen beantwoorden.
Cursus
Docent
Arno van Burken