Leidinggeven aan het veranderproces

Inschrijven
Wat verandert er voor jouw team in de toekomst? Hoe ga de verdere ontwikkeling vormgeven?
Inleiding
Inleiding

Je geeft leiding aan een team of afdeling publiekszaken. Je weet dat er verschillende ontwikkelingen zijn die impact hebben op de taken en werkwijze van jouw team in de toekomst. Dat vraagt om vormgeven aan een permanente ontwikkeling en verandering, terwijl de winkel wel gewoon open moet blijven.

Sta jij voor deze uitdaging, dan heeft Segment een mooi opstapje: de tweedaagse training

Leidinggeven aan het verandertraject.

Twee dagen, samen met andere leidinggevenden, kennismaken met concrete instrumenten om die verandering vorm te geven. In combinatie met een persoonlijk gesprek van een uur waarin we specifiek kunnen ingaan op de eigen situatie en vragen.

Neem jij het stuur in handen?

Doelgroep

Teamleiders en afdelingshoofden burgerzaken, klantcontactcentra, publiekszaken

Programma
Dag 1. Vormgeven aan de verandering
  • Verkenning Team van de Toekomst; wat verandert er en wat zijn de consequenties voor mijn organisatie?
  • Het veranderproces; hoe kan ik effectief handelen in vraagstukken rondom draagvlak, visie, strategie en implementatie?
  • Componenten en partners in het veranderproces; sturing, mensen, processen, informatie, bestuur, klanten, ketenpartners en leveranciers
  • Rol en positie kiezen in het verandertraject als leidinggevende; wat zijn de keuzemogelijkheden en consequenties en wat past bij jou?
Dag 2. Leidinggeven aan het veranderproces
  • Omgevingsscan: creëer een inkijkje in jouw speelveld en belangen, welke waardevolle coalities zijn mogelijk?
  • Veranderscan: snel inzicht in realisatiekracht en verandervermogen van de organisatie, wat zijn de mogelijkheden en grenzen?
  • Teamontwikkeling en eigenaarschap: hoe motiveer, ontwikkel en begeleid je jouw team naar een Top (Trots op publiekszaken) Team?
  • Sturing en afstemming: op welke manier is sturing te geven aan het veranderproces en welke afstemming is binnen en buiten de organisatie nodig met andere ontwikkelingen?
Werkwijze
We werken vanuit de eigen praktijksituatie en met eigen vraagstukken. Binnen de training leren we van en met elkaar door actief vanuit deze vraagstukken aan de slag te gaan.
Bijzonderheden
Bij de training is een persoonlijk gesprek van een á anderhalf uur met een van onze veranderprofessionals inbegrepen om specifiek in te gaan op jouw situatie en vraagstukken.
Resultaat
zicht op de veranderingen die je zou willen realiseren voor jouw organisatie, op de rol die jij wil vervullen in het veranderproces en op de stappen die daarin nodig zijn
een aantal concrete handvatten om zelf, met of zonder ondersteuning, in de organisatie aan de slag te gaan met het ontwikkelen van jouw toekomstbestendige team.
Cursus
Docent
Katinka Verschuren
Docent
Femke Sleegers