Internationaal Privaatrecht

Inschrijven
Welk recht moet je als medewerker Burgerzaken (middelbaar en hoger niveau) toepassen in welke situatie? Leer het aan de hand van praktijkvoorbeelden!
Inleiding
Inleiding

De vragen over vreemd personen- en familierecht gaan in de dagelijkse praktijk vaak over het al dan niet bestaan van familierechtelijke betrekkingen, het bepalen van ouderschap, de beoordeling van buitenlandse rechtsfeiten en de juiste vaststelling van de geslachtsnaam van een persoon.

Voor een betrouwbare en hooggekwalificeerde administratie, is het van groot belang dat medewerkers weten welk recht bij de beantwoording van deze vragen moet worden toegepast. De cursus is actueel m.b.t. de regels inzake Gezag.

Doelgroep

Medewerkers op middelbaar en hoger niveau van de afdeling Burgerzaken

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Begripsbepaling
  • De bronnen van het IPR
  • Algemene verwijzings- en erkenningsregels
  • IPR-regels m.b.t. gezag
  • IPR-regels m.b.t. de afstamming en adoptie
  • IPR-regels m.b.t. het namenrecht
  • IPR-regels m.b.t. het huwelijksrecht
  • IPR-regels m.b.t. het geregistreerde partnerschap
  • Erkenningsregels m.b.t. het echtscheidingsrecht
Bijzonderheden/opmerkingen
  • Het boek 10 BW is onderdeel van het cursusmateriaal.
Werkwijze
Ieder onderwerp wordt kort ingeleid met theorie over de relevante wet- en regelgeving. We staan stil bij de wijzigingen als gevolg van de invoering van het nieuwe boek 10 BW en het vervallen van de bestaande wetgeving. Met vele praktijkvoorbeelden gaan we vervolgens diep in op alle voor Burgerzaken belangrijke onderdelen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de wet Tegengaan Huwelijksdwang die op 5 december 2015 in werking trad.
Resultaat
Resultaat
Na deze cursus heb je meer kennis van de regels van het Internationaal Privaatrecht en ben je in staat deze op juiste wijze toe te passen in de praktijk.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Docent
Eric Gubbels