Opdrachtgeverschap bij IKC-ontwikkeling

Inschrijven
Meer inzicht in wat een Integraal KindCentrum (IKC) precies is en een efficiënt stappenplan voor de aanpak van zo’n IKC.
Inleiding
Inleiding

Wethouders, onderwijsbestuurders en vele andere betrokkenen zeggen het wel eens: “We willen de voorzieningen voor de groep 0 – 12 jarigen onderbrengen in een Integraal KindCentrum."

Maar wat is zo'n IKC precies? Is het een andere naam voor brede school of gaat het verder? Dit actualiteitencollege geeft antwoord op alle vragen!

Doelgroep

Beleidsmedewerkers Jeugd, beleidsmedewerkers Onderwijs en projectleiders IKC.

Programma
Wat is een Integraal KindCentrum?
 • De verschillende varianten van een IKC
 • Overwegingen voor het maken van een keuze voor een variant van een IKC
 • De rol van de gemeente bij het opzetten van een IKC
Wettelijke kaders
 • Wat mag wel en niet volgens de Nederlandse wetgeving?
 • Regelgeving over medegebruik en verhuur conform de WPO
 • Toezicht door GGD en onderwijsinspectie in relatie tot handhaving door de gemeente
Voorschoolse voorzieningen
 • Landelijke ontwikkelingen peuterspeelzaalbeleid
 • Landelijke ontwikkelingen VVE-beleid
 • Integratie peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Inzet van de verschillende financiële middelen
Onderwijs
 • Landelijke ontwikkelingen onderwijs in relatie tot IKC
 • Gevolgen Passend Onderwijs
 • Financiële stromen onderwijs
 • Onderwijshuisvesting en IKC
Realiseren van een IKC
 • Stappenplan voor aanpak van een IKC
 • Mogelijke valkuilen
Resultaat
Je hebt inzicht in de wijze waarop de gemeente betrokken is bij het opzetten van een IKC, maar ook overzicht van en inzicht in relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de praktijk.
Je beschikt over een efficiënt stappenplan voor je eigen praktijk.
Cursus
Contact
Hanna van Dijk
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Docent
Jan Schmitz