Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in het nieuwe ambtenarenrecht

Offerte aanvragen
Wat voor veranderingen staat de ambtelijke diensten naar alle waarschijnlijkheid te wachten en zijn er voorbeelden?
Inleiding
Inleiding

In het huidige ambtenarenrecht zijn verschillende vormen van aansprakelijkheden en schadeverhaal aan de zijde van werkgevers en werknemers te onderkennen. In het arbeidsrecht van de marktsector is dat alles niet anders.

 

Er zijn ook verschillen in de juridische criteria in regelgeving en jurisprudentie in beide rechtsgebieden voor wat betreft de aansprakelijkheden en mogelijkheden tot schadeverhaal die daarmee samenhangen.


Voor een goed begrip van de ambtelijke dienstbetrekking van de toekomst is het dus essentieel ook deze wijzigingen goed in beeld te hebben en die te verdisconteren in de HR-processen van de toekomstige genormaliseerde ambtelijke dienst.

Wat voor veranderingen staat de ambtelijke diensten naar alle waarschijnlijkheid te wachten en zijn er voorbeelden?


Zo kan er schade zijn aan spullen van de ambtenaar die tijdens zijn dienstuitoefening is ontstaan. Maar ook schade die de ambtenaar aan de ambtelijke dienst toebrengt door zijn dienstuitoefening. Of juist aan derden die voor een specifiek belang van de ambtelijke dienst afhankelijk waren, of omgekeerd: een derde die een ambtenaar schade toebrengt. Verder kan er sprake zijn van ziekte of letsel bij de ambtenaar die hij al dan niet tijdens de dienstuitoefening heeft opgelopen. In het laatste geval wordt er dan vaak gediscussieerd of er al dan niet sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Aansprakelijkheid en schadeverhaal in de nieuwe ambtelijke dienstbetrekking:
  • algemeen
  • beroepsziekten en bedrijfsongevallen
  • verschillen en overeenkomsten in bestuursrechtelijke en civiele rechtspraak
  • de Verhaalswet ongevallen ambtenaren na de normalisering.
Werkwijze
Aan de hand van duidelijk aantoonbare voorbeelden, inventariseren we de veranderingen die de ambtelijke diensten naar verwachting te wachten staan als gevolg van de Wnra.
Resultaat
je hebt een goed begrip van alle binnen de ambtelijke dienst of met derden spelende situaties waarin aansprakelijkheid voor schade en/of het verhalen van schade aan de orde kan zijn en van de juridische criteria die bij elk van die situaties gelden.
je hebt een goede kennis op de verschillen en overeenkomsten in regelgeving en jurisprudentie op die onderwerpen tussen het huidige ambtenarenrecht en het arbeidsrecht van de marktsector.
je hebt een goed beeld van de veranderingen bij deze onderwerpen, waar de publieke sector, als gevolg van de Wnra, waarschijnlijk mee te maken krijgt.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.