Sociale zekerheid voor ambtenaren en flexibele arbeidsrelaties

Offerte aanvragen
De nadruk ligt op de sociale zekerheid van ambtenaren bij ziekte en werkloosheid. Deze leerstukken vertonen veel overeenkomsten met hun equivalenten in het huidige ambtenarenrecht, maar er zijn ook belangrijke verschillen.
Inleiding
Inleiding

Met name op het terrein van loondoorbetaling bij ziekte en bovenwettelijke werkloosheidsregelingen in relatie tot de transitievergoeding brengt de Wnra een aantal veranderingen, zowel qua inhoudelijke juridische toetsing als procedureel. Bijvoorbeeld:

  • hoe verhouden de transitievergoeding en de billijke vergoeding zich tot de bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken van ambtenaren?
  • hoe ziet de procedure bij ontslag op medische gronden er precies uit?

Verder gaan we in op wat redenen kunnen zijn om te kiezen voor een zzp’er of payroller in plaats van een werknemer volgens het (nieuwe) ambtenaarschap.

De Knra kiest er voor om deze onderwerpen in een separate module (Bijzondere loonbetaling, verlof, ziekte & arbeidsongeschiktheid en werkloosheid ) aan de orde te stellen.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
  • Bijzondere loondoorbetalingverplichtingen
  • Verlofaanspraken
  • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en medisch ontslag
  • Werkloosheid en eigenrisicodragerschap
  • Samenloop van aanspraken bij werkloosheid
  • zzp’ers en payrollconstructies
Werkwijze
De focus in deze module ligt op de in de titel genoemde onderwerpen zoals die in het BW-arbeidsrecht en dus straks ook voor de publieke sector gelden. Deze leerstukken vertonen veel overeenkomsten met hun equivalenten in het huidige ambtenarenrecht. De belangrijke verschillen die er zijn op inhoudelijk juridische toetsing als op procedureel gebied, worden in een andere module behandeld.
Resultaat
je krijgt een gedegen inzicht in de juridische criteria zoals die gelden in alle onderwerpen die in deze module aan de orde komen
je bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die daarmee samenhangen adequaat te vertalen naar de overheidsomgeving
je kent de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-arbeidsrecht gelden bij medisch ontslag voor wat betreft de besluitvorming daarover en de rechtsbescherming daartegen
je hebt een goed beeld van de samenloopmogelijkheden van aanspraken bij werkloosheid van gewezen ambtenaren en de juridische criteria die gelden bij de toekenning of afwijzing daarvan
je kent de verschillende mogelijkheden en hun voor- en nadelen om arbeid in te zetten door middel van andere rechtsvormen dan de arbeidsovereenkomst, zoals door middel van uitzendovereenkomsten, inhuur via payrollconstructies en zzp’ers
je hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen de rechtsvragen op deze onderwerpen in het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht.
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.