Gegevensverstrekking uit de BRP

Inschrijven
Veel gegevens uit de BRP worden automatisch verstrekt, maar soms kan het niet zonder tussenkomst van een medewerker. In deze cursus leggen we je het proces van verstrekking uit.
Inleiding
Inleiding

Je kunt op verschillende manieren gegevens verstrekken uit de BRP. Geautomatiseerde verstrekkingen vinden vaak plaats – dat kenmerkt het BRP-stelsel – maar er komen ook veel verstrekkingen tot stand met tussenkomst van een medewerker Burgerzaken.

Dit roept regelmatig vragen op bij burgers. Hoe zit het precies met de gerechtsdeurwaarders, notarissen en advocaten? Hoe wordt een belangenafweging gemaakt? En hoe gaan we om met verzoeken vanuit het buitenland of van consulaten en ambassades?

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die de taak hebben (of krijgen) verzoeken om informatie uit de BRP te beoordelen en af te handelen.

Programma
  • In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Context waarbinnen verstrekkingen uit de BRP zich afspelen.
  • De wet- en regelgeving die van toepassing is.
  • Bespreken van (geanonimiseerde) verzoeken uit de dagelijkse praktijk.
Bijzonderheden
  • Het wordt bij deze cursus zeer op prijs gesteld als de deelnemers praktijkvragen en -dossiers meenemen.
Werkwijze
De cursus biedt volop de ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen en uit te wisselen. We werken in de lesstof veel met praktijkgerichte casussen, die je ook zelf kunt aandragen door dossiers mee te nemen.
Resultaat
Met deze eendaagse cursus wordt de vakkennis verbreed en verdiept, zodat je helemaal bij blijft op je vakgebied.
Ook krijg je duidelijkheid over het proces van de incidentele of papieren verstrekkingen.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Bel onze programmacoördinator.
Docent
Dani Rolff