Workshop PL-en lezen

Inschrijven
Leer persoonslijsten controleren, fouten te constateren, te analyseren en op te lossen.
Inleiding
Inleiding

Diverse wijzigingen zijn naar aanleiding van de introductie van de Wet basisregistratie Personen (BRP) en recente wijzigingen in het Burgerlijke Wetboek (BW) inmiddels doorgevoerd.

Steeds vaker moeten we voldoen aan interne en externe kwaliteitscontroles. De vraag die je je moet stellen is: zijn onze gegevens op orde en hoe kunnen wij de kwaliteit hiervan handhaven en verbeteren?

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken/ Publiekszaken met praktijkervaring op de afdeling Burgerzaken. Drie jaar praktijkervaring in muteren en actualiseren van de BRP vormt een goede basis voor deze workshop. 

Programma
  • Aan de hand van voorbeelden en casussen word je getraind in het controleren van PL-en en het opsporen van fouten. Samen met de deelnemers bekijkt de docent welke oplossingsmogelijkheden er zijn, Hierna worden de tips en trucs doorgenomen en komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten
  • foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten en de bijbehorende oplossingen
  • inconsistenties op de persoonslijst
  • signaalfunctie van medewerkers (brugfunctie).
Voorkennis
Drie jaar praktijkervaring in muteren en actualiseren van de BRP én kennis van de uitvoeringsprocedures vormen de juiste basis voor deze workshop .
Vervolg
Deze workshop is een uitstekende voorbereiding op de meer verdiepende cursussen zoals 'Actualiseren en corrigeren BRP in de praktijk' en de 'BRP-specialist'.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

We gaan op praktische wijze aan de slag met persoonslijsten en behandelen veel voorkomende fouten.

Bijzonderheden

Je dient tijdens de workshop gebruik te maken van jouw eigen laptop of tablet.

Resultaat
Je begrijpt de opbouw van een persoonslijst volledig en kunt de meest in het oog springende fouten opsporen.
Je krijgt tips, trucs en oplossingen om de meest voorkomende fouten in de BRP te corrigeren.
Cursus
Docent
Marjo Ploum-Schijns