Workshop PL-en lezen

Inschrijven
Leer persoonslijsten controleren, fouten te constateren, te analyseren en op te lossen.
Inleiding
Inleiding

Diverse wijzigingen zijn naar aanleiding van de introductie van de Wet basisregistratie Personen (BRP) en recente wijzigingen in het Burgerlijke Wetboek (BW) inmiddels doorgevoerd.

Steeds vaker moeten we voldoen aan interne en externe kwaliteitscontroles. De vraag die je je moet stellen is: zijn onze gegevens op orde en hoe kunnen wij de kwaliteit hiervan handhaven en verbeteren?

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken/ Publiekszaken met enige praktijkervaring op de afdeling Burgerzaken.

Programma
  • Aan de hand van voorbeelden en casussen wordt u getraind in het controleren van PL-en en het opsporen van fouten. De docent bekijkt met u welke oplossings- mogelijkheden er zijn en de docent voorziet u van tips en trucs.
  • De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • Behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten.
  • Foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten met bijbehorende oplossingen.
  • Inconsistenties op de persoonslijst.
  • Signaalfunctie van medewerkers (brugfunctie).
Voorkennis
Het dient aanbeveling dat de cursist ervaring heeft met verwerking van mutaties en correcties in de BRP en kennis heeft van de uitvoeringsprocedures.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

We gaan praktisch aan de slag met persoonslijsten. We behandelen veelvoorkomende fouten.

Bijzonderheden

Je dient tijdens de workshop gebruik te maken van jouw eigen laptop of tablet.

Resultaat
Na afloop van de cursus kun je persoonslijsten inhoudelijk controleren.
Ook kun je fouten constateren en kun je (structurele) oplossingen bedenken.
Cursus
Docent
Rien Luijkx