Projectcontrol

Inschrijven
Waarom komt het zo vaak voor dat projecten uit de planning lopen, gepaard gaan met budgetoverschrijdingen, of worden doelstellingen niet gerealiseerd? Vergroot jouw invloed op de besluitvorming rond het (project)management!
Inleiding
Inleiding

De training projectcontrol richt zich primair op de publieke sector, met als zwaartepunt de organisatie en werkwijze van gemeenten.

Het trainingsprogramma moet aansluiten op kennisniveau en kennisbehoefte van de deelnemers en daarom wordt binnen het programma voldoende ruimte gecreëerd voor het inbrengen van eigen casuïstiek en onderling uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep

Projectmedewerkers die binnen de overheid te maken krijgen met de sturing en beheersing van projecten. Zoals (project)controllers, (project)managers, projectassistenten, financieel adviseurs.

Een  aantal jaren werkervaring is wenselijk.

Project: definities en randvoorwaarden
 • Soorten projecten
 • Opdrachtgeverschap
 • Rol van de projectcontroller
 • Beheersaspecten van projecten (GOKIT)
 • Projectinrichting als basis voor de juiste stuurinformatie
Projectrisico’s
 • Project startplan en business case
 • Risicomanagement van projecten
Project control in de praktijk
 • Hoe te handelen bij afwijkingen?
 • Tussentijdse evaluatie
 • Effectieve communicatie
Werkwijze
 • De training heeft een afwisselend en interactief karakter en je leert veel van de praktijkvoorbeelden, die afgewisseld worden met de theorie.
 • Casuïstiek (actuele projecten bij voorkeur uit de eigen praktijk van de deelnemer )
 • Hoorcolleges
 • Oefeningen
Bijzonderheden
In deze training maken we graag gebruik van casussen. We adviseren je om je eigen specifieke vragen en casussen vooraf door te geven. Dit kan door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Projectcontrol’.
Resultaat
direct toepassen van de opgedane kennis met betrekking tot projectbeheersing binnen de eigen organisatie
in staat om projecten efficiënter te beheersen; op grond van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie
in staat om projecten te analyseren en te adviseren over sturing en beheersing
in staat om een businesscase op te stellen en te beoordelen
in staat om een risicosessie binnen projecten voor te bereiden en te faciliteren
Cursus
Docent
Erwin Bouma