Beperkingen op onroerend goed

Inschrijven
De rol van de gemeente bij de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); wat moet je echt weten en hoe werkt het in de praktijk.
Inleiding
Inleiding

Een minder bekende verplichting van de gemeente is de registratie op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke onroerende zaken (Wkpb) voor een aantal beperkingen. Doel is eenvoudig inzicht geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Denk hierbij aan monumenten en de wet Erfgoed, het exploitatieplan en de Wetvoorkeursrecht gemeenten, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang bijvoorbeeld.

De Wkpb zorgt dat opgelegde beperkingen door gemeente, provincie, rijk en waterschap digitaal raadpleegbaar zijn door iedereen. De ontwikkelingen staan niet stil, en bij invoering van de nieuwe omgevingswet zal alle benodigde informatie met één klik op de kadastrale kaart beschikbaar zijn.
Dit heeft grote gevolgen voor de Wkpb. Is simpel iedereen verwijzen naar de digitale registraties dan echt afdoende?

Cursus
Contact
Ursula van Korlaar
Vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator.
Doelgroep

Beheerders Wkpb
Medewerkers geo-informatie
Medewerkers monumenten, omgevingsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten
Medewerkers toezicht en handhaving
Medewerkers BAG

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • 1. basisregistraties
 • 2. de digitale wereld
 • 3. regelgeving
 • 4. de registratie van beperkingen
 • 5. organisatie en de actieve beheerder
 • 6. om welke beperkingen gaat het
 • 7. stappenplan
 • 8. hoe om te gaan net schriftelijke verzoeken van
 • notarissen en makelaars?
Eveneens behandelen we:
 • welke beperkingen zijn voor de gemeente van belang?
 • relatie met de basisregistraties waaronder het Kadaster en de BAG
 • het kenbaar maken van besluiten in het algemeen
 • de nieuwe ontwikkelingen als de Omgevingswet is ingevoerd
 • de organisatie en het beheren van de gegevens
 • de taken van de beheerder Wkpb
 • een stappenplan voor een nieuwe beheerder
 • hoe om te gaan met aanvullende vragen van notarissen en makelaars?
Werkwijze
Er wordt gewerkt met een powerpointpresentatie en casussen van de deelnemers worden met elkaar doorgenomen en behandeld.
Je krijgt kennis en inzicht in:
het doel van de wet
de publiekrechtelijke beperkingen van de gemeente
de taak van de beheerder Wkpb en de organisatie
relatie met basisadministraties en de kadastrale kaart als informatiebron voor de fysieke leefomgeving
toekomstige ontwikkelingen.
Docent
Michiel de Groote