Btw en aspecten van overdrachtsbelasting bij vastgoed

Inschrijven
In deze cursus gaan we in op de risico’s en kansen bij de (her)ontwikkeling van onroerend goed.
Inleiding
Inleiding

De heffing van btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk aandachtspunt voor zowel de risico’s als de kansen bij het beheer van de (her)ontwikkelingen van onroerend goed, zoals wijkontwikkelingen, realisatie van openbare ruimte, (her)ontwikkelingen van sportparken en meer. Welke consequenties en (besparings)mogelijkheden zijn hierbij aan de orde op het gebied van btw en overdrachtsbelasting?

Deze vragen zijn nu actueler dan ooit door de wetswijzigingen per 1 januari 2017 inzake begrip Bouwterrein en de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie over bijvoorbeeld de ‘scholencontructies’ of de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.

Cursus
Doelgroep

Medewerkers bij gemeentelijke grondbedrijven, planeconomen en financieel beleidsadviseurs die regelmatig met vastgoedontwikkelingen te maken hebben.

Programma
De volgende onderdelen worden behandeld:
 • Btw en overdrachtsbelasting bij de levering van onroerend goed
 • De btw bij verhuur van onroerend goed
 • De aftrek van voorbelasting en compensatiemogelijkheden
 • Herzieningsregelingen
 • Risico's van de gemeente bij de btw belaste exploitatie van sportparken
 • De (on)mogelijkheid van een btw constructie bij de realisatie van onderwijshuisvesting
 • Bijzondere onderwerpen als: sloop, vrijstellingen, beperkte rechten etc.
 • Actuele en verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de behandelde onderwerpen
 • Opteren voor belaste verhuur
 • Strafheffing overdrachtsbelasting
 • Herzieningstermijnen
 • Bouwrijpe grond: wat kun je ermee doen om overdrachtsbelasting te voorkomen?
 • Verschil juridisch- economische leveringen in relatie met btw/overdrachtsbelasting
 • Samenloop en voorkomen van samenloop
 • Vervaardiging nieuw OG: wat wel en wat niet?
 • Bouwgrondexploitaties: wat is BCF en wat is btw?
 • Overdracht van gemeenschapsvoorzieningen aan de algemene dienst, aangelegd door ontwikkelaar: hoe zit dat met vooraftrek?
 • Waarop letten bij samenwerking marktpartij of bij regionale samenwerking?
 • Wanneer afstemmen met fiscus?
Resultaat
Na afloop van deze cursus ben je je bewust van de btw en overdrachtsbelasting als een belangrijke factor bij het beheer en/of de (her)ontwikkeling van onroerend goed.
Je kent de hoofdlijnen van de relevante regelgeving en ontwikkelingen en de onderlinge verhoudingen tussen de btw en overdrachtsbelasting. Ook ben je in staat om eventuele knelpunten op deze gebieden tijdig te signaleren.
Docent
Marco Hoogesteger