Wet voorkoming schijnhuwelijken

Inschrijven
In één dag inzicht in de relevante wetgeving, met de bijbehorende jurisprudentie!
Inleiding
Inleiding

Door de IND is via de NVVB-regiocongressen aandacht gevraagd voor het thema 'schijnhuwelijken'. De beoordeling of er sprake is van een schijnhuwelijk of niet, is voor de BRP-ambtenaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand een hele verantwoordelijkheid. Een advies van de korpschef is geen vast onderdeel meer van de procedure.

Een bijkomend probleem is dat we door de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand het bruidspaar niet altijd meer zien.

  • Wanneer is iets een schijnhuwelijk?
  • Welke personen hebben belang bij een schijnhuwelijk?
  • Hoe herken ik de signalen?
  • Wat kan ik doen om het vast te stellen?
Doelgroep

BRP-ambtenaren die buitenlandse huwelijken registreren en ambtenaren van de burgerlijke stand.

Programma
  • In één dag wordt de relevante wetgeving doorgenomen, met de bijbehorende jurisprudentie.
  • Er is veel ruimte voor toepassing van de wet in de praktijk.
  • Je krijgt velerlei tips die je in je eigen praktijk kunt gebruiken.
  • Onder andere oefenen we met de indicatielijst.
Bijzonderheden
  • Door de IND is via de NVVB-regiocongressen aandacht gevraagd voor het thema 'schijnhuwelijken'.
Werkwijze
Er wordt veel geoefend in het herkennen van signalen en de toepassing van een protocol. Uiteraard wordt een en ander onderbouwd met de overdracht van juridische kennis.
Resultaat
Je weet wat de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken inhoudt
Je weet welke signalen je aan kunt geven dat er een (vermoeden van) een schijnhuwelijk is
kennis van welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden
Je weet hoe een beoordeling tot stand komt
Je weet hoe een eventuele weigering onderbouwd wordt.
Cursus
Vragen?
Patty van den Berg
Bel onze programmacoördinator!
Docent
Sandra Bekking